Ava Select benefits

Онцгой харилцагчдад зориулсан онцгой програм.

Ava Сонголт хөтөлбөр нь шилдэг хэрэгчлэгчиддээ дараах худалдааны давуу талын урамшуулал олгож байна:

  • Тусгай сургалтын програм
  • Шуурхай гүйлгээгий баталгаа
  • Зориулалтын Ава Сонголт програм дээрх мэдээ
  • Тусгайлан өөрчилсөн худалдааны нөхцөлүүд ба давуу тал
  • Тусгай бэлэг

Яаж мэргэших вэ

Ганц удаа USD 100.000 эсвэл худалдааны хэмжээсээр USD100М-ээс давхан хөрөнгө байршуулна. Ава Сонголт-ын Гишүүнчлэлийн эрхийг улирлаар олгох болно.

* Байршуулах мөнгө болон худалдааны хэмжээ нь USD эсвэл тохирох валют байна (EUR, GBP, AUD)
ДАВУУ ТАЛ АВА СОНГОЛТ АВАТРЭЙД
Онлайн Сургалт ба Вебинарууд
Өдөр тутмын шинжилгээ
Шуурхай гүйлгээ
Ава Сонголтын мэдээ
Тусгайлан өөрчилсөн худалдааны нөхцөлүүд ба давуу тал
Тусгай сургалтын програм

Дэлгэрэнгүйг +1 (212) 941-9609 залгаж эсвэл цахим шуудан илгээж авна уу.

Нөхцөл Байдал

  • Улирал бүрийн эхэнд шинэ гишүүд зарлагдана.
  • Шуурхай гүйлгээ хийх баталгааг ажлын нэг өдрийн дотор олгоно.
  • Ава Сонголтын мэдээ мэдээлэл зөвхөн Ава Сонголтын хэрэглэгчдийн хэрэгцээнд зориулагдана.
  • Тусгайлан өөрчилсөн худалдааны нөхцөлүүд ба давуу тал нь таны худалдааны шаардлага ба түүхэнд тохируулан өөрчлөгдөнө.