Форекс ба Өөрчлөлтийн гэрээний арга барил ба хэрэгслүүд

Нөөцийн сан нь хамгийн сүүлиийн үеийн мэдээ мэдээллээр хангадаг. Арилжигчдын үндсэн ба техникийн судалгааг мэдэж болдог.

Forex news
Форекс өргөн хэрэглээний бараа зах зээлийн шууд мэдээнүүдэд байнгын анализ хийгдэж явдаг. Бидэндээ байнга холбоотой баиж шинэ мэдээллүүдээ авч байгаарай.
Цааш унших
Forex news
Форекс өргөн хэрэглээний бараа зах зээлийн шууд мэдээнүүдэд байнгын анализ хийгдэж явдаг. Бидэндээ байнга холбоотой баиж шинэ мэдээллүүдээ авч байгаарай.
Цааш унших
Fundamental Analysis
Суурь дүн шинжилгээнээс эдийн засгийн ба эдийн засгийн хүчин зүйлсийн ерөнхий нөхцөл байдлыг харж болно. Дүн шинжилгээний энэ хэлбэрүүд нь эдийн засгийн хүчин зүйлс дээр суурилдаг бөгөөд эдгээр нь үйлчлүүлэгчдийн худалдах бүтээгдэхүүнд нөлөөлдөг.
Цааш унших
Economic Calendar
Ava худалдаа нь болох эдийн засгийн үйл явцыг тусгасан эдийн засгийн хуанлигаар таныг хангаж өгнө.
Цааш унших