Ава Сонголтыг АваТрэйд толилуулж байна

Онцгой харилцагчдад зориулсан онцгой програм.

Ava Сонголт хөтөлбөр нь шилдэг хэрэгчлэгчиддээ дараах худалдааны давуу талын урамшуулал олгож байна:

  • Тусгай сургалтын програм
  • Шуурхай гүйлгээгий баталгаа
  • Зориулалтын Ава Сонголт програм дээрх мэдээ
  • Тусгайлан өөрчилсөн худалдааны нөхцөлүүд ба давуу тал
  • Тусгай бэлэг

Яаж мэргэших вэ

Ганц удаа USD 100.000 эсвэл худалдааны хэмжээсээр USD100М-ээс давхан хөрөнгө байршуулна. Ава Сонголт-ын Гишүүнчлэлийн эрхийг улирлаар олгох болно.

* Байршуулах мөнгө болон худалдааны хэмжээ нь USD эсвэл тохирох валют байна (EUR, GBP, AUD)
ДАВУУ ТАЛ АВА СОНГОЛТ АВАТРЭЙД
Онлайн Сургалт ба Вебинарууд
Өдөр тутмын шинжилгээ
Шуурхай гүйлгээ -
Ава Сонголтын мэдээ -
Тусгайлан өөрчилсөн худалдааны нөхцөлүүд ба давуу тал -
Тусгай сургалтын програм -

Дэлгэрэнгүйг +1 (212) 941-9609 залгаж эсвэл цахим шуудан илгээж авна уу.

Нөхцөл Байдал

  • Улирал бүрийн эхэнд шинэ гишүүд зарлагдана.
  • Шуурхай гүйлгээ хийх баталгааг ажлын нэг өдрийн дотор олгоно.
  • Ава Сонголтын мэдээ мэдээлэл зөвхөн Ава Сонголтын хэрэглэгчдийн хэрэгцээнд зориулагдана.
  • Тусгайлан өөрчилсөн худалдааны нөхцөлүүд ба давуу тал нь таны худалдааны шаардлага ба түүхэнд тохируулан өөрчлөгдөнө.