Автоматжуулсан арилжаа

Автоматжуулсан арилжаа платформууд арилжаалагчдыг бусдын арилжааг тольдох, хуулах боломжийг олгодог. Арилжаалагч дохиог хуулах эсвэл бүрэн стратегийг тольдох болсноор амжилттай арилжаалагчдын мэдлэг туршлагыг ашиглах боломжтой болно. AvaTrade-ийн гаргасан өөр өөр автоматжуулсан арилжааны платформууд арилжаалагчдад арилжаанд оролцох итгэлийг өгч, хангалттай цаг хугацаа, мэдлэг туршлагагүй үед арилжаа хийх сонголтыг ч өгдөг..

Таны сонголт ба хэрэгцээнд тулгуурлан 1,000,000,000 гаруй стратегийг ашиглана
Дэлхий даяар туршлагатай арилжаалагчдын арилжаануудыг хуулах боломжтой болох юм
Туршлагатай арилжаалагчдын саналуудыг таны данс руу хөрвүүлнэ
Өөрийн MT4 дансаа сонгогдсон мянга мянган дохио өгөгчдөөр автоматжуулна
Манай API интерфейсээр дамжуулан өөртөө тохирсон арилжааг үүсгэх