Авто худалдаа

Дэлхийн тэргүүн толин худалдааны талбар нь нэг талбар дээр гар аргын худалдаа, хагас автомат худалдаа болон бүтэн автомат худалдаа бүгдийг нь хослуулан худалдах аргад суралцуулна.
Илүү унших
MQL5 нөхцөлтэй, Ava Meta Trader 4 арилжааны системд автоматаар холбогдоно. Данс хаяг нээхэд хэдэн мин шаардлагатай. Дэлхийн олон мянган арилжгчдаас мэдээлэл авах хялбар боломжтой

Илүү унших
Өнөөдөр хамгийн түгээмэл автомат худалдааны талбар болон хэрэглэгдэж байгаа Zulu Trade нь таны хийсэн гүйлгээг автоматаар таны Ava Trade-ийн данс руу хийж гүйцэтгэдэг ба худалдаачидын туршлагын зөвлөгөөг дамжуулдаг. Аль программ ба мэргэжилтэн нь таны хувьд илүү илүү тохирохыг сонгоорой.
Илүү унших