Толин арилжаалагч

Толин арилжаалагчтай арилжих

Толин арилжаалагч бол дэлхий дахины туршлагатай арилжаалагчдын арилжаа болон стратегийг хуулбарлах төдийгөөр дэлхийн хэмжээний арилжаанд оролцох үүд юм!

Flexible Automated Trading with AvaTrade
1
онгорхой
Дансаа мөн Толин арилжаалагчийг платформоо болгон сонго
2
Сан
AvaTrade-ийн нууцлалаа ашиглан Толин арилжаалагчид нэвтрэх
Mirror trader platform for auto trading
  • Туршлагатай арилжаалагчдын арилжааг тольдох
  • Гар ажиллагаанаас бүрэн автоматжуулалтанд шилжих
  • Арилжаалагчдыг гүйцэтгэлээр нь эрэмбэлэх
  • Зөв техник шинжилгээний график ба индикаторууд
  • арилжааны дээд зэргиг Хамгаалалтын хэдж сангийн стратегиуд

Яагаад Толин арилжаалагч гэж?

Хэрэглэгчид ээлтэй харилцах хэсэг

Суралцахад энгийн бөгөөд хялбар, шинэ арилжаалагчдад зориулсан онлайн тусламж дэмжлэг үзүүлэх, дүрийн сургуулилттай зааварчилгаа

Хэдж сангийн алго стратегиуд

Сая сая АМ.долларыг зохицуулж байдаг нэр хүнтэй хэдж сангийн компаниудын арилжааг дагах боломжийг арилжаалагчдад олгодог .

Тэргүүлэх арилжаалагчдаас сонгох

Толин арилжаалагч шилмэлүүд бол уг платформ болон түүний төрөл бүрийн харилцагчдын хэрэгцээнд тохирсон дохио өгөгч нар юм.

Тохируулж болдог арилжаанд оролцох аргачлал

Платформ болон дохио өгөгчдийн заавраар автоматаар, хагас автоматаар эсвэл гар удирдлагаар арилжих

Арилжааны дохионуудыг дагах

Энэ платформ “Авах” болон “Зарах” дохиогоор зах зээлийг дагаж арилжааны сайхан боломжуудыг арилжаалагч нарт зааж өгдөг

Шууд график

Хэд хэдэн графикуудыг нэгэн зэрэг нээж, өөр төрлийн арилжааны хэрэгсэл, цаг хугацааны сонголт, графикийн төрлийн дагуу тохируулна

AvaTrade is a world leading broker – join us today! 

Start Trading

Open your trading account and begin trading from as little as $100. Join now and receive up to $10,000 welcome bonus on your first deposit.

Практик худалдаа

New to trading? Start your trading experience with a $100,000 demo, allowing you to practice trading with assistance from our support team.