АЕХ индекс

АЕХ индекс
АЕХ индекс

АЕХ индекс нь Амстердамын хөрөнгийн биржийн үйл ажиллагааны чухал үзүүлэлт ба тэрээр өнөөдрийн байдлаар Европын холбооны томоохон хөрөнгийн талбай болох Euronext Amsterdam гэдгээрээ алдартай. Энэхүү үзүүлэлтэнд 25 «цэнхэр чипсүүд» ордог бөгөөд тэдгээр нь хамгийн амжилттай яваа Нидерландын компаниуд болон олон улсын төвшний корпорацуудыг харуулдаг.

Индекс нь хялбар тооцоолол ба Филипс, Хайнекен, Эйр Франс-KLM гэх мэт аваргуудын үнэт цааснуудыг хамруулдгаараа ялгардаг. Эмхтгэлээс томоохон металлургийн концерн болох Arcelor Mittal аваргаар хүлээн зөвшөөрөгддөг. Энэхүү санхүүгийн хэрэгсэл нь Парис болон Брюсселийн хөрөнгийн зах зээлд идэвхтэй худалдаалагддаг.

Түүх болон АЕХ индексийн онцлогууд

Энэхүү үзүүлэлтийн үүсгэн байгуулагч нь EOE индекс буюу «European Options Exchange» -ийн товчлол юм, тэрээр 1983 онд 13 тэргүүлэгч компаниуудийг өөртөө хамруулсан (эхлэх ханш нь 100 оноо). 1994 оны 1-р сараас санхүүгийн хэрэгсэл нь ямарваа нэгэн хохиролгүйгээр АЕХ индекс болж хувирсан, тэрээр Голландын хөрөнгийн зах зээлийн онцлогийг бүрэн тусгаж чадсан юм.

1999 оны 1-р сарын 1-нээс Нидерланд улсын газар нутаг дээр Пан-европын валют болох евро-г нэвтрүүлсэн. Үүний дагуу индекс шинэ мөнгөний нэгжээр дахин үнэлэгдэж ханш нь 45, 378 болсон. 2000 оны 9-р сар гэхэд индексэн үзүүлэлтийн үнийн санал 703,18 оноонд хүрсэн.

Цаашид олон чиглэлийн ханшийн хөдөлгөөн ажиглагдаж, дараачийн эргэлтийн мөчүүдэд тусгагдсан:

 • 2003 онд 227,67 евро хүртэлх уналт;
 • 2015 оны 1-р сарын 1-нд таван жилийн хамгийн бага ханш 421 евро;
 • 2019 оны 11-р сард 596 евро хүртэлх өсөлт.

Индексийн тооцоолол нь NYSE Euronext корпорацийн гаргасан томьёогоор бодогддог бөгөөд үүнд одоогийн үзүүлэлтийн утга ба хамрагдаж буй бүх компаниудын үнэлгээг авч үздэг. Хувьцааны жин нь оролцогч тус бүрийн ерөнхий багцын 15%-ийн хязгаарлалтайгаар жилд дөрвөн удаа бодогддог, харин үр дүн нь 3-р сарын 1 гэхэд дүгнэгддэг.

Хөрөнгийн зах зээлийн онцлогууд

 • MT4 тэмдэг: AEX
 • Дуудлага худалдааны цаг: 07:00-20:59
 • Улс: Нидерланд
 • Валютын төрөл: EUR
 • Гүйлгээний доод хэмжээ: 1
 • Өсөлт: 0,05
 • Хөрөнгийн зах зээл: Euronext

АЕХ индексэд нөлөөлж буй хучин зүйлс

 1. Европын Холбоо болон АНУ-ын мөнгөний бодлого.
 2. Нидерланд улсын эдийн засгийн ерөнхий нөхцөл байдал.
 3. Газрын тос болоод байгалийн хийн хөрөнгийн зах зээлийн үнийн өөрчлөлт.
 4. Индексийн оролцогчид хоорондын томоохон брендүүдийн цар хүрээний нэгдэл ба хуваагдал.

Дурын нөхцөлөөр биш еврогоор тооцоологддог нь АЕХ индексийн үндсэн давуу тал юм. Энэ үзүүлэлт нь бага тогтворгүй байдал ба сул спекуляцийн боломжоороо ялгараг. Үүний зэрэгцээ индекс нь Европын Холбооны эдийн засгийн байдлыг хангалттай үнэн зөвөөр тусгадаг, ингэснээрээ ижил төрлийн хувьцааны хөрөнгийн амжилттай урьдчилсан таамаглалыг гаргахад тусалдаг. Оролцогчдын ихэнх хувийг аж үйлдвэрийн салбар эзэлдэг, мөн даатгалын компаниуд ба банкны хүрээлэнгүүдээр дүүрсэн байдаг.

CFD гэрээг ашигласан AEX индексийн худалдаа

Энэхүү хөрөнгийг өөрийн өмч болгон дараа дараагийн спекуляцид ашиглах зорилттой худалдаж авах нь их үнэтэй үйл явц юм. Иймд ихэнхдээ АЕХ-тэй хэлэлцээрүүд CFD гэрээний үнийн ялгаатайгаар хийгддэг. Ийм гэрээнүүд индексийг худалдан авалт болон худалдах шаардлагатай холбоогүй байдаг. Энэ тохиолдолд худалдаачны гол зорилго нь тогтмол хугацаанд үнийн өсөлт ба уналтын зөв урьдчилсан таамаглалыг гаргах байдаг. Иймээс бага хураамжтай их хэмжээний лотуудтай ажиллахын тулд санхүүгийн хөшүүрэг хэрэглэх боломж гарч ирдэг.