eBay-ийн Хувьцааны Арилжаа

eBay-ийн Хувьцааны Арилжаа
eBay-ийн Хувьцааны Арилжаа

eBay Inc. Хувьцаануудыг Арилжаалаарай

eBay Inc. (Nasdaq: EBAY) нь Сан-Жойс, Калифорнид байрладаг цахим худалдааны компани юм. Энэ нь хамгийн анхны дуудлага худалдаанд суурилсан вэб сайтын нэг нь байсан ба 1995 онд Пьер Омидьяр түүний хувийн вэб сайтын нэг хэсэг болгон эхлүүлсэн. Тус компани нь B2C ба C2C хялбарчилж вэб хуудсанд нь бүртгэлтэй, борлуулагдсан хэдэн арван сая эд зүйлс байдаг. Худалдан авагчид eBay-г үнэ төлбөргүй ашиглах боломжтой, харин худалдагч нар борлуулсан зүйлсээсээ хамааран янз бүрийн хураамж төлдөг. Эд зүйлс зарж дууссан тохиолдолд л хураамж нь ногдуулдаг.

AvaTrade-тэй eBay-ийн Хувьцааг Арилжаалж эхлээрэй мөн зохицуулалттай брокертой арилжаанаас ашгаа хүртээрэй. Яаг одоо эхлээрэй!

Үндсэн дуудлага худалдааны загвартай борлуулалтаас гадна, eBay өөр бусад худалдааны тохиргоонуудыг суурилуулсан байдаг. Үүнд түргэн “Buy it Now” сонголт, онлайн зар, онлайн тасалбарын худалдаа, ба SKU, ISBN эсвэл өөр бусад бүтээгдэхүүний тоонуудыг ашигласан хуралдаанууд ордог. Өмнө нь буюу 2002- 2015 он хүртэл PayPal ашигласан мөнгөний гүйлгээ санал болгодог байсан.

eBay-ийн Түүх

1995 оны 9-р сарын 3-нд eBay дуудлага худалдааны вэб гэж эхэлсэн байдаг, мөн программист болох Пьер Омидьярийн хувийн вэб сайтын нэг хэсэг нь байсан юм. Борлуулагдсан анхны зүйлсийн нэг нь эвдэрсэн лазер заагч байсан. Омидьяр хэн нэгэн ийм юм худалдаж авсныг гайхаж, худалдан авагч руу заагчийг эвдэрсэн байсныг ойлгосон эсэхийг асууж зурвас бичсэн байдаг. Тендерийн ялагч “Би эвдэрсэн лазер заагч цуглуулдаг.” хэмээн хариулсан. Энэ нь сайт хэр өргөжих боломжтойг харуулсан шинж тэмдэг байсан юм.

Цахим Худалдааны Эхлэл

Удалгүй энэ нь хүнээс хүнд хүрэх гүйлгээг боловсруулсан анхны онлайн дуудлага худалдааны сайт болсон. Энэ сайтыг эртнээс эрс өсч хөгжихөд нь тусалсан. Хачирхалтай нь, түүний интернет үйлчилгээг олгогч нь багц маш хурдтай дуусаж байгаагаа үүдэн бизнесийн багц руу (сарын $250 харьцдаг нь өмнөх сарын $30) шилжихийг түүнээс албадахад, Омидьяр сайтаа илүү хобби маягаар ажиллалуулж байсан. Энэ явдал нь сайтыг ашигладаг худалдагч нараас хураамж төлөхийг албадахал хүргэсэн байдаг, иймд хэн ч бага хураамжийн талаар гомдол үзүүлээгүй юм.

Тус компани нь 1997 оны 9-р сард AuctionWeb гэдэг нэрээ eBay болгосон, үүний дараа тэд Benchmark Capital-аас $6.7 сая хүлээн авсан байдаг. Тус компани тэлж бүтээгдэхүүний ангилал, зарагдаж болох онлайнаар хуулийн дагуу худалдаалагдаж болох бүх зүйлсийг оруулахын зэрэгцээ, eBay-ийн бизнес хурдацтайгаар өссөн. 2000 он гэхэд eBay 12 сая хэрэглэгчтэй болсон байсан, өдөр тутмын болон дундаж бараа материал нь 4.5 сая зүйлс тоологдсон. Тус компани 2002 оны 2-р сард Европын дуудлага худалдааны сайт болох site iBazar худалдан авсан, тэр жилийн дараа 2002 оны 10-р сард eBay онлайн төлбөрийн гарц болох PayPal сайтыг худалдан авсан.

2019 он гэхэд eBay-ийн хэрэглэгчдийн тоо 183 сая гаруйд хүрсэн ба орлого нь $10 тэрбүүмээр үнэлэгдсэн.

eBay болон Хөрөнгө Оруулалтын Идэвхтнүүд

12 жилийн дараа 2014 оны 9-р сард eBay компани PayPal-ыг олон нийтийн арилжааны компани болгох тухай мэдэгдсэн. Энэ нь олон хөрөнгө оруулагчдын хувьд гэнэтийн бэлэг байсан юм, учир нь PayPal-ыг eBay-ийн титэм үнэт чулуу гэж үзэж байсан. 2014 оны эхэнд эрсдэлээс хамгаалсан сангийн менежер Карл Иканы эрэлт хэрэгцээн дээр суурилан энэхүү өөрчлөлт ирсэн юм. Хачирхалтай нь, энэ нь eBay-ийн хувьцааны үнэнд бага зэрэг л нөлөө үзүүлсэн. Тэр үед гүйцэтгэх захирал Жон Донахо өөрийн үзэл бодлоо илэрхийлэхдээ PayPal-ын өөрчлөлтийг дэмжээгүй юм. Девин Вэниг түүний гүйцэтгэх захирлын албан тушаалыг орлосон юм.

2019 он руу хурдан урагшлахад, eBay компани нь Elliott Management, Starboard Financial-ын хөрөнгө оруулалтын идэвхтэнуудээс түүний StubHub-ыг салбар болгох мөн eBay-ийн бизнесийг өргөжүүлэх талаас шахалтанд орсон. 2014 оноос эхэлсэн дарамтын улмаас, 20№9 оны 9-р сард Девин Вэниг гүйцэтгэх захирлын албан тушаалаа өгөхдөө шийдвэрүүдтэй санаа нийлэхгүй байгаагаа илэрхийлсэн юм.

eBay-ийн Санхүү

2017 онд eBay $9.567 тэрбумын орлогоо мэдээлсэн, эсвэл өмнөх жилийн хугацаанд 6.6% өссөн юм. Харамсалтай нь, үүнд бас $1.016 тэрбумын алдагдал орсон, арван жилийн хугацаан дахь анхны жилийн алдагдал байв. Компани нь ирэх жилдээ эргэн сэргэж чадсан. 2018 оны төсвийн жилийн хувьд, eBay $2.53 тэрбумын ашгийг мэдэгдэсэн, жилийн орлого нь $10.746 тэрбум, эсвэл өмнөх жилийн хугацаанд 12.3% нэмэгдсэн гэсэн үг юм.

eBay-ийн Хувьцааны Үнийн Түүх

1998 оны 9-р сарын 21-нд eBay олон нийтэд хувьцаагаа дэлгэсэн, хувьцаа $18 тэнцэж байсан. Энэ нь интернетийн эрэн үе байсан ба цаг үеийн хамгийн амжилттай цахим худалдааны компаниудын нэг мөн учраас eBay хөрөнгийн арилжаагаа нээлттэй болгосон эхний өдрөө $47.375 олсон буюу нэг өдрийн эзлэх хувь 163% тэнцсэн. Хуваах тохируулга дээр үндэслэн, энэ нь хувьцаа болгоны $1.9742 байсан юм. Анхны хөрөнгө оруулагчид ашгаа авсны дараах долоо хоногуудад нь үнэ буурсан байдаг.

Ашиг авах нь урт удаан үргэлжлээгүй ч, 1999 оны 4-р сард үнэ $12.31 (хуваасан тохируулга) хүрч зургаан сарын 500% гаруй хувьд хүрсэн. eBay- ийн хувьцаа нь интернетийн эрэн үед нэлээн сайн явсан ч, 2000 оны 12-р сард хувьцаа хамгийн багаар буюу $2.81 арилжаалагдсан. Үнэ удалгүй сэргэж $6 түвшинд очиж 2002 оны 9-р сар хүртэл энэхүү хүрээндээ хэвээр байсан. eBay-ийн хувьцааны дараагийн өрсөлдөөн үүгээр эхэлсэн, 2004 оны 12-р сар гэхэд үнэ нь өссөн байдаг.

AvaTrade-тэй eBay-ийн Хувьцааг Арилжаалж эхлээрэй мөн зохицуулалттай брокертой арилжаанаас ашгаа хүртээрэй. Яаг одоо эхлээрэй!

eBay-ийн Уналт

Тэрхүү 2004 оны 12-р сарын өндөр хувьцаанаас хойш урт удаан уналт эхэлсэн, буурах шинж нь 4 жилдээ алга болоогүй ба 2009 оны 3-р сард хувьцааны бага үнэлгээ буюу $4.17 дууссан.

Түүнээс хойш хувьцаа ихэвчлэн маш сайн үр дүнтэй байж, бараг есөн жилийн турш тогтвортой өсч 2018 оны 1-р сар гэхэд $46.99 хүрсэн. Гэвч eBay 2018 оны хөрөнгийнхаа алдагдалыг нийтлэсний хариуд, хувьцаа огцом унасан. Жилийн эцэст хувьцаа $26.01 хүрч засагдаж эхэлсэн.

2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар сэргэж $40 дээгүүр арилжаалагдасны дараа хөрөнгө оруулагчид eBay-ийн Classifieds-ийн тасалгаанууд ба StubHub-ийн охин компанийг зарахын тухай заргалдасны улмаас жилийн хоердугаар хагаст үнэ буцан буурч эхэлж. 2020 оны 1-р сарын дундаар, eBay-ийн хувьцаа $34.89 арилжаалагдсан. Хуваасныг харгалзан eBay IPO-гийн хөрөнгө оруулагч 2020 он гэхэд 5,702.4 хувьцаатай байх болно. Энэ нь 1998 оны 9-р сарын $1,800.00 үнэтээй хөрөнгө оруулалт одоогийн байдлаар $198,956.74 үнэтэй байна гэсэн үг юм.

eBay Хувьцааг Арилжаалах Санаанууд

2020 оны нэгдүгээр сарын байдлаар, үйл явдал өрнөх хоёр арга зам бий байна.

Нэг нь гол дэмжлэг болох $34.52 түвшин юм. eBay-ийн хувьцаа энэ түвшингөөс буурвал, иймд ямар нэгэн нэмэлт дэмжлэг авахаас өмнө хувьцаа бүх арга замаар буурсаар $30 хүрэх боломжтой юм. Эсрэгээрээ, хэрэв энэхүү дэмжлэгийн түвшинг барьснаар, бид өдөр тутмын цаасан хэвлэлт дээр доод шугамыг хоёр болгож, ингэснээрээ чиг хандлага eBay-д тохиромжтой болсон гэдгийн анхны дохио байж болно, мөн хувьцаа 2020 онд ахисан байна.

Хоёр дахь нь богино борлуулалтын техникийн тохиргоо юм. eBay-ийн хувьцаанууд 2020 оны 1-р сарын дундуур гэхэд 200 өдрийн дундаж үнээр арилжаалагдаж байна, мөн баавгайн зах зээлийн Хөдөлгөөнт Дундаж Нийлэмжийн Хазайлтийн огтлолцоо үүссэн байна. Энэ нь баавгайн тохиргоо юм, мөн энэ нь маш том толгой ба мөр мэт дүрстэй байж болох юм, хоёр дахь мөрөн нь одоогийн байдлаар $34.65 түвшин хүрэхэд бэлэн байна.

Аль аль тоглолт нь $30 түвшинг баримтлах ижил төстэй зорилттой, мөн түүнчлэн тэд богино хугацааны арилжаач нарт хамгийн тохиромжтой юм.

Дүгнэлт

AvaTrade-тэй арилжаалах давуу талуудын нэг бол eBay-ийн хувьцаанууд дээр харсан шиг богино хугацааны тохиргоог ашиглах явдал юм. AvaTrade дээр богино хугацааны худалдаанд ямар ч хорио байдаггүй юм. Үүнд нэмж хэлэхэд, арилжаачид MetaTrader 5 платформын давуу талуудыг ашиглах боломжтой, иймд дэлхийн 600 гаруй хувьцаануудад нээлттэй эрх ба 38 олон төрлийн техникийн үзүүлэлтүүд орно.

Ийм учраас өнөөдрөөс AvaTrade дээр дансаа нээгээрэй. Шагналын эзэн болох MetaTrader 5 платформыг ашиглахаас гадна, та брокер сонгон авч бүрэн тоноглогдсон цахим валюттай демо дансаар арилжаа хийж үзэх боломжтой. Яаг одоо AvaTrade-тэй эхлүүлээрэй.

AvaTrade дээрх eBay-ийн Хувьцаа Арилжаалах Мэдээлэл

  • eBay Хувьцааны Тэмдэг: #EBAY
  • Арилжааны Цаг: Даваа – Баасан 14:30 – 20:59 GMT
  • Улс: АНУ
  • Валют: USD
  • Бирж: NASDAQ
  • Хөшүүрэг:

AvaTrade-тэй eBay-ийн Хувьцааг Арилжаалж эхлээрэй мөн зохицуулалттай брокертой арилжаанаас ашгаа хүртээрэй. Яаг одоо эхлээрэй!