Siemens-ийн Хувьцааны Арилжаа

Siemens-ийн Хувьцааны Арилжаа
Siemens Stock Trading - Trade Stock CFDs with AvaTrade

Амьдралын сэтгэн бодох чадвар гэдэг нь Siemens компанийн уриа бөгөөд 170 гаруй жилийн турш эрчим хүч, автоматжуулалт, цахимжуулалтыг голлон дэмждэг юм.

Европын томоохон аж үйлдвэрийн компаниудын нэг болох Siemens AG нь 1847 оны 10-р сарын 12-нд Вернер вон Сиеменс болоод Жонан Жорж Халске нар Берлинд байгуулалцаж, тэр үеийн Пруссийн хаант улсын нэгэн хэсэг байсан. Тус компанийн төв байр нь Германы Мюнхен болон Берлин хотод байрладаг.

Өөрийн арилжааны дансаа AvaTrade дээр нээн бидний аюулгүй демо дансыг туршаарай!

Siemens нь хол зайны цахилгаан соронзон шугамыг барьж эхэлсэн ба түүхийн эхэн үеийн борлуулалтын хямрал нь компанийг ‘олон улсын’ зам руу хөтөлсөн юм.

Эхлээд эсэн мэнд үлдэх тактикийг Siemens нь инновацыг гол гүн ухааны нэг хэсэг болгон тусгасан, дэлхийн талыг эзэгнэж, компани нь зөвхөн өөрийгөө өөрчилж чадсан төдийгүй манай дэлхийн технологийн замыг бий болгосон.

Siemens анх 1897 оны 6-р сарын 3-нд хөрөнгийн зах зээл руу орж ирэн, хувьцааны корпорац руу хөрвүүлэгдсэн. Дараа нь as Siemens & Halske гэж нэрлэдэг болсон ба зөвхөн 1996 онд Siemens AG дахин өөрчлөгдөн нэг дээвэр дор бүх охин компаниудыг багтаасан юм.

Siemens нь SIEGY тэмдэгтэй Франкфуртын Хөрөнгийн Бирж дээр арилжаалагддаг. Siemens нь Нью-Йоркийн Хөрөнгийн Бирж дээр анх удаа 2001 онд жагсаагдсан, харин дараа нь 2014 онд тусгаарлагдсан, энэ нь өөрийн санхүүгийн тайланг хялбаршуулах, үр ашгийг дээшлүүлэх зорилготой байсан юм.

Өөр өөр улс оронд янз бүрийн орон нутгийн үйл ажиллагаа явуулдаг улмаас, Siemens нь Лондон, Вена, Цюрих, Женев, Амстердам, Парис, Базель болон Брюссель зэрэг олон хөрөнгийн бирж дээр бүртгэлтэй байдаг.

Siemens нь дэлхийн томоохон нийлүүлэгч ба дараах гол сегментүүдэд үйл ажиллагаа явуулдаг: Эрчим Хүч, Хийн Менежмент, Барилгын Технологи, Шилжилт Хөдөлгөөн, Цахим Үйлдвэр, Үйлдвэрлэл, Эрүүл Мэнд мөн Санхүүгийн үйлчилгээнүүд.

Healthineers гэж нэрлэгдсэн шилдэг эрүүл мэндийн технологи ба дагалдах үйлчилгээнүүдийн ханган нийлүүлэгчийн хувьд, Siemens-ийн хамгийн а амжилттай сегмент ба байнгын 20% орлогыг оруулдаг. Энэхүү эрүүл мэндийн технологийн компанийн төв байр нь Германы Эрлангенд хотод байдаг.

Siemens-ийн олон жилийн турш амьд үлдэх боломжтой болсон нэг гол шалтгаан нь үргэлж идэвхтэй багцыг хадгалах стратегийн бодлогод байгаа юм.

Компани нь үргэлж худалдан авалт, хөрөнгө оруулалт идэвхтэй хийдэг гэсэн үг юм. Түүний гол томоохон худалдан авалтуудад Mentor Graphics Corporation, Rolls Royce Energy Division, Invensys Rail, Power Machines ба Bayer Diagnostics орсон.

Siemens нь доод орлогын тогтвортой байдал, үр ашгийг дээшлүүлэхэд хэзээд ч буцдаггүй байсан. Түүний гол хэлтсүүд бол нь OSRAM, Areva, Siemens Telephone Unit, Dematic болон Wireless Modules юм.

Siemens-ийн Хувьцааны Түүх

2019 оны 1-р сараас хойш олон нийтийн болсноос хойш, Siemens зөвхөн нэг л удаа хувьцаагаа хувааж байсан: 2001 оны 5-р сарын 7-нд хэрэгжүүлэгдсэн.Тус компанийн хувьцааны үнэ буурч байх үед энэ нь биелсэн бөгөөд дараагийн доод хувьцааны үнэ нь эрчимтэй өрсөлдөгчдийн эсрэг хөрөнгө оруулалтыг татах, түүнчлэн өөрийн томоохон өргөтгөл төлөвлөгөөг дэмжих зорилготой байсан.

Siemens нь үргэлж өсөлт, уналтын мөчлөгийн үед өндөр үнэ цэнээ хадгалсаар байсан. Түүний түүхэн дэх хамгийн муу үе нь 1990-ээд оны эхээр тус компани нь өрийн хэвийн хуримтлалаа илүү өсгөх зорилгоо хүчтэй худалдан авалтын стратегийг баримтлах үед илэрсэн. Энэ нь хувьцаа хамгийн бага ханш болох ойролцоогоор 18 еврод хүрсэн үед юм.

1990-ээд оны сүүл гэхэд энэ нь сайхан сэргэж, хувьцааны эргэн тойронд гарч ирсэн өрсөлдөөний үед 130 еврогоор борлуулагдаж байсан.

Дараагийн 2000-аад оны сүүлээр, хувьцааг хуваасны дараа, хувьцаа нь хатуу гүйцэтгэгч болж, тэр ч байтугай хамгаалах 2005 оны хахуулийн дуулианыг даван, зөвхөн 2007/8 дэлхийн санхүүгийн хямралаа баавгайн хандлагыг эргүүлсэн юм.

2008 оны 10-р сард хамгийн бага цэг болох 36 еврог нийтлэн, Siemens-ийн хувьцаа нь зөвхөн өндрөөр үнэлэгдэж, бүх үеийн хамгийн өндөр үнэ болох 133 еврод 2017 оны 5-р сард хүрсэн юм.

Siemens нь эрүүл баланстай бөгөөд байнгын болон өгөөмөр ногдол ашиг төлөгч юм. Мянганы хөгжлийн 2000 оны эхэн үеэс эхлэн Siemens нь жилийн ногдол ашгийг 1.00 еврог хувьцаа бүрд, мөн өндөр үнэ болох 3.70 еврог 2018 онд тус тус төлсөн..

2019 оны 1-р сарын байдлаар, хамгийн бага ногдол ашгийн хэмжээ 0.44% байсан, харин хамгийн өндөр нь 5.35%. Үүн дээр үндэслэн, дундаж ногдол ашгийн төлбөр нь 3.28%. Тууштай ногдол ашиг төлөгч болон өндөр үнэ цэнэтэй хувьцааны хувьд, Siemens нь тогтвортой багц илүүд үздэг олон хөрөнгө оруулагчдын жагсаалтад байсаар байх болно.

Siemens-ийн Хувьцааг Хээрхэн Арилжаалах вэ?

Siemens бол дэлхийн хамгийн дагалддаг хувьцааны нэг юм. Гэсэн хэдий ч, түүний олон талт дэлхийн үйл ажиллагаа нь бүх хөрөнгө оруулагч нарт арилжаа хийх үед авч үзэх хэрэгтэй сонирхолтой динамиктай гэсэн үг.

Тэдний зарим нэгэн нь:

 • Тариф болон худалдааны хэлэлцээр. Siemens нь ойролцоо 190 улс оронд байдаг, түүнчлэн 40 улс оронд 290 гаруй үйлдвэрлэлийн газартай. Энэ нь янз бүрийн улс хоорондын тариф, худалдааны гэрээнд өөрчлөлтөд эмзэг компани гэсэн утгатай. Тухайлбал, 2018 оны эхээр АНУ-Хятадын худалдааны хурцадмал үүссэнээс хойш Healthineers хэлтэс үүсэх аливаа эрсдэлийн эсрэг Европын үйлдвэрлэлийн талбайгаас татдаг өөрийн нийлүүлэлтийн замыг шилжүүлэх төлөвлөгөөтэй байгаагаа зарласан.
 • Хуулийн ба татварын бодлого. Асар том дэлхийн зэрэг бүхий компанийн хувьд, Siemens нь орлогын доод хэмжээнд нөлөөлж болох янз бүрийн хууль эрх зүйн болон татварын бэрхшээлтэй тулгардаг. Энэ нь компани үйл ажиллагаа явуулж буй газар нутаг, томоохон улс оронд болж буй ямар нэгэн өөрчлөлтийг хянах нь чухал юм.
 • Шүүхийн дуудлага болон сөрөг PR. Siemens-ийн гол харилцагч байгууллагуудын нэг бол төрийн засгийн газар юм. Компани нь хөгжиж буй дэлхийн тодорхой засгийн газартай харилцахдаа ихээхэн хэмжээний гэрээг ялахын тулд ес зүйгүй зан гаргасан гэдэг нь тогтоогдсон байна. Энэхүү соёл нь 1914 оноос эхлэн усан онгоцны үйлдвэрлэлийн гэрээг ялахын тулд албан тушаалтангуудад хээл хахууль өгсөн гэж буруутгагдсан. Гэвч 2005 онд энэ нь дэлхийн хээл хахуулийн дуулиан болж тус компани үр дүнд нь 3.2 тэрбум еврог төлсөн ба, үүгээрээ компанийн дүр төрхийг хохирсон байна. Хөрөнгө оруулагчид ихэвчлэн сөрөг олон нийтийн дүр төрхтэй бүхий компаниудыг шийтгэдэг, энэ нь мөн Siemens-тэй холбоотой тул энэ асуудлыг харгалзаж байх нь чухал юм.
 • Шинэ Бүтээгдэхүүний Эргэлт. Шинэчлэл оршин тогтноход нэн чухал ач холбогдолтой% учир нь Siemens нь динамиктай технологийн орон зайд үйл ажиллагаа явуулдаг. 2017 онд тус компани нь судалгаа, шинжилгээнд 6.6 тэрбум евроны хөрөнгө оруулалт хийсэн ба дэлхийн хэмжээнд 63,000 гаруй патент эзэмшдэг байна. Энэхүү өндөр зардал нь хэрэв шинэ бүтээгдэхүүн амжилттай болсон тохиолдолд л хүндэтгэн үзэх байсан. Хит болж чадаагүй шинэ бүтээгдэхүүнүүдээс болж Siemens компани нь их хэмжээний хөрөнгийн зээлд ордог, ялангуяа өндөр үнэтэй бүтээгдэхүүнүүдийн талаар яригдаж байгаа учраас.
 • Улирлын Орлогийн Тайлан. Siemens-ийн төсвийн жил 10-р сараас 9-р сар хүртэл байдаг ба тус компани нь бизнесийн үйл ажиллагааны шинэчлэгдсэн мэдээг хувьцаа эзэмшигчдэд мэдүүлэхийн тулд байнгын улирлын орлогын тайлан гаргадаг.

Энэ нь үйл ажиллагаа явуулж буй томоохон бүс нутагтай холбоотой гүйцэтгэлийн төрөл бүрийн тайлангуудыг үнэлэх, түүний өсөлт (эсвэл уналт)-ыг үнэлэх нь нэн чухал юм. Мөн компанийн доод хэмжээний орлогд нөлөөлөх боломжтой Засгийн газрын шинэ гэрээг хянах нь зүйтэй.

AvaTrade дээрх Siemens-ийн Хувьцаа Арилжааны Мэдээлэл

 • MT4 Тэмдэг: _SIEMENS
 • Арилжааны Цагууд: Даваа – Баасан 08:00 – 16:29 Лондонгийн Цаг GMT
 • Улс: ГЕРМАН
 • Валют: EUR
 • Бирж: Франкфуртын Хөрөнгийн Бирж
 • Арилжааны хамгийн бага хэмжээ: 10
 • Хөшүүрэг:

Яагаад AvaTrade-тэй Siemens-ийн Хувьцааг Арилжаалах гэж?

 • Олон улсын зохицуулалтAvaTrade бол олон улсын зохицуулалттай юм. Энэ нь хэрэглэгчийн хөрөнгө нь аюулгүй байна гэсэн үг ба бидний арилжааны гүйлгээнүүд ил байдаг юм.
 • Унаж буй зах зээлийн ашиг – Зах зээлийн байдлаас хамааран арилжаачид бага эсвэл урт хугацаанд Siemens-ийн хувьцааг арилжаалах боломжтой. Энэ нь AvaTrade дээрх платформ дээр CFD арилжаалах маш том давуу тал юм. Та тренд багасах ба унаж буй зах зээлээс ашиг харагдах мөчид хувьцаагаа богино хугацаанд арилжаалах боломжтой.
 • Хөшүүрэгтэй арилжаа – AvaTrade нь CFD дээр хүртэлх хөшүүргийг амладаг, энэ нь хөрөнгө оруулагчдад бага төсөвтэй байсан ч өөрсдийн ашгаа ихэсгэх онцгой боломжийг олгодог.
 • Дэлхийн активуудын зах зээлд шууд орох боломж – Siemens-инй хувьцаанаас гадна, дэлхийн томоохон биржүүдийн олон төрлийн хувьцааны CFD нээлттэй байна. Энэ нь хөрөнгө оруулагчдыг дэлхийн активуудын зах зээл руу шууд ба хормын хооронд орох боломжийг олгодог.
 • Хүн бүрд таарах платформ – AvaTrade арилжааны платформ нь урт болон богино хугацааны арилжаанд таарах ба анхан суралцагчаас мэргэжлийн арилжаачидад таарна.
 • Aвтоматжуулсан арилжааны шийдлүүд – AvaTrade автоматжуулсан арилжааны стратегийг дэмждэг ба, иймээс хөрөнгө оруулагчид хэзээд ч өөрсдийн арилжааны хэв маяг ба параметрт таарсан боломжийг алдахгүй гэсэн утгатай юм.

Яаг өнөөдөр дансаа нээн дэлхийн томоохон хувьцаануудыг арилжаалаарай!