Азийн үзүүлэлтүүд

Азийн үзүүлэлтүүд

Ази болон Ази Номхон далайн хөвөө бүхэлдээ эдийн засгийн хувьд чухал ач холбогдолтой бүс болсон. Ганцхан дэлхийн хоёр дахь эдийн засгийн зах зээл болох Хятад ч биш, эдийн засаг нь хөгжиж буй улс орнууд ч гэсэн орно.

Ази Номхон далайн бүс нь Тэгш байдал ба түүхий эдийн зах зээл дээр хөрөнгө оруулагчдын ашиг сонирхлын бүс болж байна. Энд бүс нутгийн үзүүлэлтүүдийн жагсаалтыг гаргав.

Хятад

НЭР ТАЙЛБАР ДАВТАМЖ
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн Энэ тоо нь БНХАУ-д бараа, үйлчилгээний нийт үр дүнг харуулж байна. Улирал, жилийн
Аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн Улс орны үйлдвэр гаралтыг тусгаж, үйлдвэрлэл нэмэгдэж, эсхүл гэрээ байгуулах эсэхийг заана.
Жижиглэнгийн худалдаа Хэрэглэгчид машин болон хөргөгч гэх мэт өндөр үнэтэй бүтээгдэхүүнийг худалдан авч байгаа эсэх талаар заана. Сараар
Бизнесийн найдвартай байдал Эдийн засгийн хувьд өсөн дэвжих магалдалтай бизнесийн түвшин. Сараар
Худалдааны тэнцэл Хятад улс нь худалдааны алдагдалтай байна уу үгүй эсэхийг заана. Улирлаар

Япон

НЭР ТАЙЛБАР ДАВТАМЖ
Хэрэглээний найдвартай байдал Эдийн засгийн эрүүл байдлын хувьд Японы хүн амын эерэг хандлагын түвшин. Сараар
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн Энэ тоо нь Японд бараа, үйлчилгээний нийт үр дүнг харуулж байдаг. Сараар улирлаар
Инфляци Сар, улирал, жилээр Японы инфляцийн түвшинг заана. Улирлаар

Австрали

НЭР ТАЙЛБАР ДАВТАМЖ
Бизнесийн найдвартай байдал Эдийн засгийн хувьд өсөн дэвжих магалдалтай бизнесийн түвшин. Сараар
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн Энэ тоо нь Австрали дахь бараа, үйлчилгээний нийт үр дүнг харуулж байдаг. Сар бүрийн 10нд
Импорт Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний хэмжээ нь Австрали руу орж ирж байгаа бүтээгдэхүүний хэмжээг заана. Сараар
Ханш тогтоолт Сар бүрийн эхний 2 дахь өдөр
Ажилгүйдэл Австралийн ажиллах хүчний ажилгүйдлийн түвшин. Сар болгоны 12 нд