Валютын хослолын ханшийг хэмжих хамгийн бага нэгж болох пип нь харьцаж буй валютын 1 x 10,000дахь -тай тэнцдэг – бөгөөд энэ нь өчүүхэн жижиг өөрчлөлт ч асар их ашиг болон алдагдлыг үүсгэж болохыг харуулдаг.