орох захиалга

Захиалга өгөх, захиалга оруулах талаар мэдээлэл өгөгхөд энэ хэсэг чиглэнэ. Заасан хугацаанд зарах, худалдан авах явцыг хэлнэ. Зах зээлийн үнэ өөрчлөгдвөл захиалга өөрчлөгддөг. Тохирсон үнэд таарсан захиалга өгвөл үйлчилгээ хурдан гүйцэтгэгдэнэ

 

Оруулах хязгаар

Зах зээлийн тогтсон үнээс доогуур хэмжээгээр худалдан авах захиалга өгөхөд захиалгын хэмжээг тодорхойлно. Мөн зах зээлийн үнээс дээгүүр худалдан авах захиалга өгөхөд гарах захиалгын хэмжээ гарч ирнэ.

.

Entry orders
Entry orders

Захиалгыг зогсоох

Зах зээлийн үнэ ханшаас илүү үнээр арилжаа хийхийг болих буюу захиалгыг цуцлах үйл явцыг худалдан авах захиалга цуцлах гэж нэрлэдэг; зах зээлийн үнээс бага үнэ ханшаар арилжаа хийх үзэгдлийг бага үнээр худалдаж авах захиалга цуцлах гэж нэрлэдэг.

Захиалга зогсоох цонх нь Английн поунд худалдан авах, америк доллар зарах цонхон доор гарч ирнэ

Захиалгыг хэрхэн оруулах вэ?

Оруулах хэмжээ

Хэрвээ та зах зээлийн үнээс бага үнэ ханшаар ирээдүйд арилжаа хийхийг сонирхож байгаа бол арилжааны зах зээлийн арилжааны платформ дахь ТОхиролцооны Үнийн Хүснэгтийг татаж аван, Худалдаж авах баганыг сонгоно. Цэсэн дэх Худалдан авах Хэмжээг сонгоод баруун тал дээр дарна. Үнээ сонгоод захиалгаа баталгаажуулна.
Хэрвээ та зах зээлийн үнээс их үнээр ирээдүйд арилжаа хийхийг сонирхож байгаа бол арилжааны зах зээлийн арилжааны платформ дахь Арилжааны Үнийн Хүснэгтийн Зарах баганыг сонгоно. Цэсэн дэх Зарах Хэмжээг сонгоод баруун тал дээр дарна. Үнээ сонгоод захиалгаа баталгаажуулна.

Захиалга зогсоох

Хэрвээ та зах зээлийн үнээс их үнэ ханшаар ирээдүйд арилжаа хийхийг сонирхож байгаа бол арилжааны зах зээлийн арилжааны платформ дахь Тохиролцооны Үнийн Хүснэгтийг татаж аван, Худалдаж авах баганыг сонгоно. Цэсэн дэх Худалдан авах захиалгыг цуцлахыг сонгоод баруун тал дээр дарна. Сонирхсон хэсгээ сонгоод захиалгаа баталгаажуулна. Хэрвээ та зах зээлийн үнээс бага үнэ ханшаар ирээдүйд арилжаа хийхийг сонирхож байгаа бол арилжааны зах зээлийн арилжааны платформ дахь Тохиролцооны Үнийн Хүснэгт дэх Зарах баганыг сонгоно. Баруун тал дээр дараад сонголтоо хийгээд захиалгаа баталгаажуулна.

Би хаана захиалгаа харж болох вэ?

Таны захиалга арилжаанд орсны дараа Захиалга гэсэн цонхонд та захиалгаа харах боломжтой ба таны санал болгосон үнийн хэмжээнд зах зээлийн арилжааны үнэ хүрч очвол захиалга хэрэгжинэ. Үүнийг Байршлын Цонхноос харж болно

Нэхэмжлэл цуцлах

  • Ава үйлчилгээ нь захиалгын тодорхой хэмжээг заахаас биш илүү үнийг заадаггүй
  • Захиалга зогсоосноос үүссэн алдагдлыг Ава үйлчилгээ хүлээдэггүй. Иймээс үнийн өсөлт, өөрчлөлттэй холбоотой зах зээлийн үнэ дахин үүсэх үед захиалга хийж болно.