Онцгой арилжигч

Мэдлэгээ баяжуулна гэдэг нь хамгийн том хөрөнгө оруулалт юм. (Бенжамин Франклин)

Арилжаа хийж байгаа хүмүүст итгэлийг нэмэгдүүлэх зорилгоор сургалтын материйлаар хангадаг.

Онцгой арилжаатай хамт байж арилжааны мэдлэгээ өргөжүүлэх, баялаг сургалтын вэбсайт аар үйлчлүүлэх, видео хичээлтэй танилцах% өдөр тутмын мэдээг авах, мэргэжлийн арилжагч нарын туршлагатай танилцах өргөн боломжтой.

Өдрөөс өдөрт гөрч байгаа мэдээллийн сайтыг байжуулдаг:

  • Арилжааны төрөл бүрийн сэдвээр видео гаргадаг
  • Зах зээлийн судалгааны өдөр тутмын техникийн болн үндсэн мэдээллээр хангаж байдаг
  • Судалгааны видео
  • Арилжааны аргууд: ЭЗ-н хуанли, арилжааны талбар, тоцоо гэх мэтb

Арилжааны туршлагаа хэрэгжүүлэх боломж олгодог.

Онцгой арилжигч

Аватрейдтэй нэгдэн онцгой арилжаатай хамтран арилжааны сургалт, түүний үр ашгийг мэдрээрэй.