Хэлбэлзэл гэж юу вэ?

Хэлбэлзэл гэж юу вэ?

Хэлбэлзэл гэж юу вэ

Хэлбэлзэл буюу Англии хэлнээс- volatility гэдэг нь тодорхой активын үнийн өөрчлөлтийн хязгаарыг хэлдэг ба тодорхой мөчид (өдөр, сар, долоо хоног, жил) тодорхойлогддог. Хэлбэлзэл өмнөх үнийн хэлбэлзлийг харгалзан таамаглах боломж олгодог. Бодын хэлбэлзэл, валютын хэлбэлзэл, үнэт металлын хэлбэлзэл гэсэн ойлголтууд байдаг.

Санхүүгийн болон биржийн зах зээлийн актив бүр өөрийн үнэ цэнэтэй байдаг ч янз бүрийн байдлаар өөрчлөгдөх боломжтой. Арилжаачид активын, валютын, үнэт металл болон түүхий эдийн үнийн ялгаан дээр ашгаа олж авдаг. Хэрэв нэрлэсэн зүйлсийн үнийн ялгаа гэж байдаггүй байсан бол бирж гэдэг зүйлс бүр мөсөн байхгүй байсан.

Мэргэжлийн арилжаачин биржийн бүх тодорхойлолтуудыг мэддэг байхаас гадна хэрэгслүүдийг мэдэж өөрийн өдөр тутмын арилжаанд хэргэлдэг байх ёстой. Санхүүгийн зах зээл дээр үндэс суурь болсон ойлголтуудын нэг бол хэлбэлзэл бөгөөд үүн дээр бүхий л хөрөнгө оруулалтын таамаглалууд бүрддэг.

Хэлбэлзлийн хэдэн үгээр илэрхийлэх нь

Хэлбэлзлийг ойлгохын тулд сүүлийн сарын рублийн долларын эсрэг үнийн өөрчлөлтийг авахад хангалттай, жишээ нь тэр нь 5% байсан. Яаг энэ 5% рублийн хэлбэлзэл хэмээн нэрлэдэг.

Жишээ нь дээр өгсөн рублийн хэлбэлзэл нь 2014 оны ихээр болсон эдийн засгийн уналтаар тод ажиглагдсан юм. Үзүүлэлт нь жилийн дотор 50% болж сэргэлэн арилжаачид энэхүү америк доллар болон еврогийн огцом өсөлт дээр сая саяын ашиг олсон юм.

Хэлбэлзлийн төрлүүд

Энэхүү санхүүгийн параметрыг ямарваа нэгэн нөхцөлөөр хоёр ангиллаар хувааж болно:

  • Холбогдох эсвэл түүхэн үнийн хэлбэлзэл – өнгөрсөн цагийн бодит активын үнийн өөрчлөлт;
  • Боломжит эсвэл хүлээж буй хэлбэлзэл – таамаглалын үнийн өөрчлөлтийн хязгаар нь хамгийн ашигтай бооцоо тавихад тусалдаг. Энэ үзүүлэлт нь хэдэн секундийн л активын үнийг ашиглан бодогддог ба үнийн өсөлт эсвэл уналтан дээр мөн түүхэн хэлбэлзлийн харан бодогддог.

Туршлагатай арилжаачид хүлээж буй хэлбэлзлээ яг зөв бодож чаддаг, үүнийг хийхэд тэд бооцоогоо хамгийн ирээдүйтэй позицид тавьдаг. Энэхүү үзүүлэлт нь хэр их байна, төдий чинээ сайн ашиг орлогын магадлал нь өндөр байна.

Валютын хосын хэлбэлзэл

Валютын хосын хэлбэлзэл бол холбогдох валютуудын нэг цагийн нэгж доторх үнийн хэлбэлзэл юм. Энэхүү үзүүлэлтийг тоолохын тулд D1 тайм фреймтэй график D1 нээн хамгийн өндөр ба бага позицын хоорондох зайг тооцох хэрэгтэй. Лааг сонгохдоо тодорхой хугацаан доторх хамгийн дээд болон доод үнэтэй нэг биржийн өдөр доторх валютын хосыг хэлж байгаа юм.

Хэрэв цаашаа долоо хоногийн графикийг үнэлбэл, хэлбэлзлийн үзүүлэлт өөр утгатай байх болно. Санхүүгийн мониторингод, дүрмийн ёсоор, дундаж хэлбэлзлийг авч үздэг. Жишээ болгосон валютын хэлбэлзэл үнийн өсөлт ба уналтыг өмнөх утгууд дээр тулгаварлан таамаглах боломжийг олгодог.

АНХААРНА УУ! Валютын хосын ирээдүйг өдрийн хэлбэлзэл спред хоёрын харьцуулалтыг үнэлж– тодорхой хугацааны хамгийн шилдэг валютын зарах/авах үнэн дээр бодогддог.

Хэлбэлзлийн үзүүлэлт гэж юу вэ

Үүний үнэлгээг гаргахын тулд зориулалтын хэрэгслүүдийг хэргэлдэг ба хэлбэлзлийн үзүүлэлтүүд дараачийн олонд танигдсан хөгжүүлэлтүүд юм:

  1. Дундаж үнэн хүрээ (Average True Range) нь хамгийн энгийн үзүүлэлт бөгөөд валютын хосын одоогийн дундаж утгыг харуулдаг. Энэхүү хэрэглэлийг ашиглахын тулд холбогдох өдрийн график гарахад хангалттай ба түүн дээр ATR өгөгдлүүдийг тавих хэрэгтэй, жишээ нь 100 өдөр гэж. Хэлбэлзэл идэвхтэй болж эхлэхэд үзүүлэлт өсдөг.
  2. Bollinger Bands-ийн шугамууд бол валютын хосын үнийн өөрчлөлтийг үнийн хэлбэлзлийн хязгаарлаж харуулдаг инфографик юм. Хэрэв энэ шугам нь удаан хугацааны турш харийнхан байвал, ойрын цагт валютын ханш огцом өсөх юм уу уруудах өндөр магадлалтай.
  3. CCI бол гэрээ байгуулахад бухын ба баавгайн “лаануудыг” үнэлж тохиромжтой цэгүүдийг тодорхойлоход тусалдаг.

Өөр хэдэн олонд танигдсан хэлбэлзлийн үзүүлэлтүүд байдаг.

Дүгнэлт

Хэлбэлзэлтэй холбоотой бүхий л зүйлсийг сайн эзэмшиж авснаар амжилттай гүйлгээ хийх магадлалаа өсгөх боломжтой. Зөвхөн цогц хандлага нь Форексийн бирж дээр тогтвортой амжилтын болзлыг хангах боломжтой.