Арилжаа Хэрхэн Хийх Вэ – MACD

Хөдөлгөөнт Дундаж Нийлэмжийн Хазайлт индикатор нь нэрнээсээ илүү ойлгож эзэмшихэд хялбар байдаг.