FTSE MIB Italia

FTSE MIB индекс

FTSE MIB индекс

FTSE MIB нь Миланы хөрөнгийн биржийн суурь индекс бөгөөд энэ нь эргээд Лондонгийн хөрөнгийн биржийн гол хэсгийн нэгийг бүрдүүлдэг. Үүнийг түүний нэрнээс нь ажиглаж болох юм- FTSE (Financial Times Stock Exchange), мөн энэ нь Лондон дахь бирж дээр деривативын тооцоог гаргах гол үзүүлэлт болдог.

FTSE MIB индексийг Европын Холбооны хамгийн том 40 аж ахуйн нэгжийн капиталжуулалтын үнэлгээ болох 400 тэрбум еврогоор бүрдүүлдэг. Эдгээр аж ахуйн нэгжүүдийн хувьцааг арилжаалах гол тавцан нь Италийн бирж Borsa Italiana (BIt) юм.

FTSE MIB индексийн товч намтар

Миланы хөрөнгийн биржийг 1808 онд Эжен де Богарне үндэслэн бөгөөд Пиренейн хойгийн үнэт цаасны арилжаа хийх гол хэрэгсэл болсон юм. 2007 онд энэхүү томоохон төслийг Лондонгийн хөрөнгийн бирж өөртөө залгисан юм. 2004 оныг дуустал MIB индекс нь Миланд идэвхтэй арилжаалагддаг 30 тэргүүлэгч компаний хувьцааг багтааж байв. Одоогийн FTSE MIB хэмээх нэршил зөвхөн 2009 онд бий болсон бөгөөд ЕХ болон ТУХН-ийн худалдааны шилдэг 40 төслийг нэгтгэсэн юм.

Индексийн албан ёсны төрсөн огноо нь 2003 оны 10-р сарын 31-ний өдөр бөгөөд энэ үзүүлэлтийг S&P/MIB форматаар тооцдог байсан. Сонирхолтой баримт бол эхэндээ индексийн үнэ нь бөөрөнхийлсэн бүтэн тоогоор илэрхийлэгддэггүй байсан бөгөөд 10 644 цэг дээр байсан юм. Хамгийн дээд оргил хэмжээ нь 2007 оны 4-р сарын 1-ний дэлхийн эдийн засгийн хямралын өмнөх өдөр бүртгэгдсэн – 43 755 цэг. 2019 оны эцсийн байдлаар энэ үзүүлэлт 23,450 болсон байв. Бүх хөрөнгийн индексийн нэгэн адил Миланы хөрөнгийн биржийн индикатор нь өөрөө CFD ашиглан арилжаалагдах боломжтой бүтээгдэхүүн юм.

AvaTrade брокер-ын компани нь эрсдэлгүй демо данс ашиглан FTSE MIB индекстэй ажиллахыг санал болгож байна!

FTSE MIB –ын гол шалгуур үзүүлэлтүүд:

 • индексэд багтсан компаниудын гайхалтай хөрөнгөжилт хэмжээ;
 • санхүүгийн хүчирхэг конгломератууд, түүхий эдийн корпорациуд, Европын автомашины үйлдвэрлэлийн тэргүүлэгч компаниудыг хамардаг;
 • еврогийн боломжит үнийн хэлбэлзэл;
 • Евро бүсийн эдийн засгийн аливаа сөрөг үйл явдалд болох үед буурах чиг хандлагатай байдаг

Free-Float тооцооллын арга

Free-float (чөлөөт сэлэлт) аргачлал нь индексэд орсон компанийн чөлөөт арилжаанд байгаа бүх үнэт цаасны хувьцааны дундаж үнэд тулгуурлан тухайн компанийн хөрөнгийн үнэлгээний дундаж тооцоог гаргах арга юм. Тиймээс, чөлөөт эргэлтэнд ордоггүй үнэт цаасуудыг тооцоолж үздэггүй.

Энэхүү индексэд багтсан 40 аж ахуйн нэгж нь Евро бүсийн санхүүгийн болон эдийн засгийн байдлыг бүрэн тусгасан байна. Энэхүү “индексийн коктейл”-д болдын үйлдвэрлэлээс эхлэн томоохон банк санхүүгийн байгууллагууд, мөн алдартай дугуйн үйлдвэрүүд хүртэл багтдаг.

Нөлөөл өх гол хүчин зүйлүүд

 1. Индексэд орсон аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны бүс нутгийн эдийн засгийн үзүүлэлтүүд.
 2. Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний эрэлтэд нөлөөлөх бомжтой цаг агаарын нөхцөл байдал.
 3. Эдийн засагт ноцтой алдагдал хүргэх эрсдэл бүхий геополитикийн өөрчлөлтүүд.
 4. Европын Төв банкны зээлийн хүү.
 5. Дэлхийн тэргүүлэгч биржүүдийн газрын тосны үнэ.

Биржийн гол шинж чанарууд

 • худалдааны байршил – Италийн бирж Borsa Italiana;
 • тооцооны валют – евро;
 • худалдааны цаг: Даваа-Баасан гарагуудад 08: 00-аас 16: 39;
 • гэрээний доод хэмжээ – одоогийн ханшийн 0.10

Индексийн бүрэлдэхүүнийг Британийн FTSE схемийн дагуу тооцдог бөгөөд энэ нь тухайн үзүүлэлтэд багтсан компаниудын хөрөнгийн хэмжээний харьцааг ихээхэн тэнцвэргүй байдалд хүргэдэг. Энэхүү деривативтай хэлцэл хийх хамгийн сайн арга бол CFD үнийн зөрүүг ашигдан хийх гэрээ юм. Энэ тохиолдолд трейдэр нь томоохон зээлийн хөшүүрэг болон худалдааны терминалын шилдэг хэрэгслүүдийг ашиглаж боломжтой байдаг.

AvaTrade брокер – нь үнэт цаас, валютын хос болон алдартай деривативтай ажиллахад танд туслах өндөр чанартай брокерын үйлчилгээг үзүүлэх юм.