Арилжааны Тооцоологч

Арилжааны Позицын Тооцоологч

Арилжаалагчийн хувьд, эрсдэлийг хэрхэн удирдахыг мэдэх нь нэн чухал билээ. Хувисамтгай зах зээлд арилжаанд оролцох үед, арилжааны боломжит ашиг, алдагдал ба зардлыг тооцож үзэх нь чухал.
АваТрэйдийн Тооцоологч нь таныг дараагийн арилжаагаа гүйцэтгэхээс өмнө бүх эрсдэлийг тооцоолж өгдөг.

Тооцоологч Хэрхэн Ажилладаг Вэ:

  1. Арилжаалахыг хүссэн хэрэгслээ оруул
  2. Дансны валютаа тохируул
  3. Сонгосон хөшүүргээ нэм
  4. Худалдан авах эсхүл зарах эсэхээ сонго
  5. Эцэст нь, арилжааны платформоо сонго

Тооцоологчоос гарсан үр дүн танд хэзээ позицоо нээх болон маржийн шаардлага, ханшийн зөрүү, свапын талаарх болон бусад хэрэгцээт мэдээллийг өгөхөд тусладаг.

Өөрийн Дараагийн Позицоо Тооцоолох: