Суурь шинжилгээ

Үндсэн шинжилгээ

Суурь шинжилгээний танилцуулга

Арилжаа эрхлэгчдийн дунд арилжаа хийх явцад зах зээлийн 2 том шинжилгээ байдаг. Үүний нэг нь техникийн шинжилгээ,бөгөөд зах зээлийн тархац, хандлага, шинж чанарыг судалдаг. 2 дахь нь суурь үнэлгээ бөгөөд зах зээл цааш хэрхэн өрнөх вэ гэдгийг судалж, одоо болж байгаа үйл явцад илүү анхаардаг.

Суурь шинжилгээ хийж байгаа арилжигч улс орны ЭЗ, өөрийн хийх арилжааны зах зээлтэй холбоотой бүх мэдээллийг олж авахад бүрэн төвлөрдөг. Энэ нь санхүүгийн явц, арилжаа худалдаанд нөлөөлөх хүчин зүйлүүд ордог. Улс төрийн, нийгмийн ба ерөнхий хүчин зүйлүүд зах зээлд нөлөөлдөг.

Суурь шинжилгээг яагаад хийдэг вэ?

Санхүүгийн ертөнцийг гүнзгий мэдэжь худалдааны арилжааг илүү сонирхсон хүнд суурь шинжилгээ чухал байдаг. Хөрөнгө оруулахаар бэлдэж байгаа хүмүүст энэ нь цаг хугацаа авсан зүйл мэт санагдах боловч, судалгааг үр дүнтэй, оновчтой хийсэн бол ашиг орлого нь сайн байдаг. Тиймээс нарийн шинжилгээ хийх тусам таны ирээдүйд хийх амжилт гэнэтийн бэлгээр дүүрэн байх болно. Дэлхийн амжилттай арилжигчид, хамгийн баян хүний жагсаалтанд орсон хүмүүс суурь шинжилгээг нарийн хийсэн байдаг.

Хэдий суурь шинжилгээг нарийн хийсэн ч арилжаа худалдаанд өндөр ашиг олно гэсэн баталгаа болохгүй гэдгийг онцлон хэлэх хэрэгтэй. Арилжааны зах зээл нь байнга өөрчлөгддөг, оролцож байгаа хэмжээ нь том жижиг байдаг, бидний хийсэн судалгаанаас зөрдөг, урьчилан тодорхойлсон хандлагы эсрэг байх гэх мэт хүчин зүйлүүдийг харгалзаж үзэх шаардлагатай.

Суурь шинжилгээг хэрхэн эхлүүлэх вэ?

Та суурь шинжилгээг хийе гэж шийдсэн бол арилжих гэж буй бараа болон зах зээлээ судалж, энэ талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл олж авах шаардлагатай гэж санал болгож байна. Үүнтэй холбоотой бүх мэдээлэл данстай холбоотой байдаг тул хаяг нээж данстай болох шаардлагатай. Ингэснээр тогтмол данс руугаа нэвтрэн холбоотой мэдээ мэдээллийг авах боломжтой.

Суурь шинжилгээний гол авлага бол эдийн засгийн хуанли юм.Үүнийг хөтөлснөөр банк, санхүүгийн байгууллагуудын мэдээ, үйл явцыг нь харж, оролцох боломжтой. Өөрийн хөрөнгө оруулж, арилжаа эрхлэх бол зах зээлийн томоохон өөрчлөлтүүдэд бэлэн байж, холбоотой арга хэмжээг цаг тухайд нь авах нөхцөл бүрдэнэ.

Суурь шинжилгээний томоохон жишээ бол АНУ-н сар бүрийн ажилгүйдлийн үнэлгээ юм. Үүнийг цалингийн цэсний мэдээлэл, цалин авч ажил хиисэн хүмүүсийн тоо баримт ч гэж нэрлэдэг. / NON-FARM Payroll – NFT/ Алт, газрын тос, бусад зах зээлд гарсан өөрчлөлт, Америк долларын ханшийн хэмжээг тодорхойлоход чухал байдаг. Хөдөлмөрийн бирж ажил олгогч нараас мэдээлэл авч, арилжааг тооцон үнэлгээ гаргадаг.

Ажил олгогчийн суурь мэдээллийг олж авахын тулд аливаа арилжигч мэдээллийн сангаа зөв сонгох, цаашдаа хийх арилжааны зах зээлийн өргөжих боломжийг олж харах нь чухал юм. Бид таныг манай блогт, зочилж холбоотой бүх мэдээллүүдээ олж авахыг урвж байна.