Эдийн засгийн хуанли

ЭЗ-н хуанли

Янз бүрийн санхүүгийн зах зээлд нөлөөлөх санхүүгийн арга хэмжээнүүдийг эрэмбэлэх зорилгоор Аватрейд дэлхийн ЭЗ-н хуанлийг зохиосон. Чадварлаг арилжигчид хуанли хөтөлдөг. Арга хэмжээ бүр орон зай, арга барил, үнэлэмжтэй.


mic events!