Бонд болон төрийн сангийн худалдаа

худалдааны бонд

Засгийн газрын бондын онлайн худалдаа

MetaTrader 4, AvaTrade-ээр өөрчлөлтийн гэрээний дагуу худалдаа хийхэд АНУ, Европ болон Азийн засгийн газрын төвлөрсөн бондыг танд санал болгодог.

та $0.03 хөрөнгөөр эхлээд хэмжээний ашиг орлого олоорой. Ашиг болон бонд хожих үүнээс илүү боломж байхгүй.

  • АНУ, Япон болон Европын засгийн газрын бонд
  • Арилжааны талаар ямар ч үүрэггүй
  • Бага зөрүү –$0.03 аас эхэлнэ
  • хөшүүрэг
  • Урт (худалдан авах), богино (худалдах) – Зах зээл дэх өөрийн арга замыг бий болгох

AvaTrade-тэй хамтран засгийн газрын бонд худалдаж $10,000 хүртэлх урамшуулал аваарай.

 

Төрийн сан гэж юу вэ?

Засгийн газар төрийн сан – Үндэсний засгийн газраас гаргасан бонд – хамгийн аюулгүй, урт хугацааны хөрөнгө оруулалт гэж үзэж болно.

Хөрөнгө оруулагч нь Засгийн газрын бонд худалдан авах үед Засгийн газар нь жилдээ тогтоосон хэд хэдэн зээлээ хүчин төгөлдөр байлгадаг. Тэд зээлийн төлбөрийн хариуд нь хүү авдаг. Бондын нэрлэсэн үнийг өөрчилж болохгүй.

Засгийн газрын бонд нь цэцэглэн хөгжиж хоёрдогч зах зээл бий болгодог. Засгийн газар бондын ирээдүйн ханшыг таамаглан тооцох нь улс төрийн тогтвортой байдал, түүний мөнгөний ханш, инфляцийн эрсдэл зэргийг тооцно гэсэн үг юм.

Тэд зээлийн төлбөрийн хариуд нь хүү авдаг. Бондын нэрлэсэн үнийг өөрчилж болохгүй. Засгийн газрын бонд нь цэцэглэн хөгжиж хоёрдогч зах зээл бий болгодог.

Өөрчлөлтийн гэрээгээр бонд худалдах нь

AvaTrade нь таньд ирээдэй засгийн газрын бондын ханшыг бодох боломжыг олгодог. Жишээ нв: АНУ-ын 10 жилийн тэмдэглэл.

Өөрчлөлтийн гэрээгээр арилжаа хийхийн нэг давуу тал нь баталгаат худалдан авалт хийж хурдан зарах юм.

Илүү дэлгэрэнгүйг энд дарна уу.

AvaTrade одоогоор дараах Үнэт цаасыг санал болгож байна:

  • Евро-бонд
  • Японы Засгийн газрын бонд

AvaTrade-тэй хамт бонд арилжаалаад 10,000 долларын урамшуулал аваарай!