Өөрчлөлтийн гэрээ гэж юу вэ

cfds гэж юу вэ

Өөрчлөлтийн гэрээ гэж юу вэ?

Өөрчлөлтийн гэрээ нь мэргэжлийн гэрээ бөгөөд лангууны арын зах зээл дээр санхүүгийн үүсмэл бүтээгдэхүүнүүдийг арилжихад фьючер хөрөнгийн индексбараа, түүхий эдийн фьючер, Хувьцаа, биржийн арилжааны сан зэргийг таны өөрийн үндсэн хөрөнгө шаардахгүйгээр үнийн хэлбэлзэх боломж олгоно.Өөрчлөлтийн гэрээгээр худалдаа хийхийн хамгийн гол ашиг нь таниас бодит хөрөнгө худалдах, худалдан авахыг шаардахгүй үнийн хувьд уян хатан арилжаа хийхийг санал болгодог.

AVA-ийн өөрчлөлтийн гэрээ нь үндсэн хөрөнгийн нийт үнээс нь үүснэ. Хэрвээ та өөрчлөлтийн гэрээний дагуу худалдаа хийхдээ санхүүгийн хэрэглүүрт итгэх юм бол үүний үнэ цэнэ нь өсөх буюу бэхжих магадлалтай харин та бодох юм бол энэ нь сулрана. Өөрчлөлтийн гэрээгээр худалдаа хийхийн ашиг эсвэл алдагдал нь таны худалдан авах, худалдах 2 үнийн хоорондын зөрүүнээс харагдана.

Өөрчлөлтийн гэрээний давуу тал нь юу вэ?

  • Валют солих төлбөргүй – Таниас үндсэн хөрөнгө гаргахыг шаардахгүй мөн тарын тал дээр ямар ч эрх үүрэг шаардахгүй. Энэ гэрээ бол AVA болон үйлчлүүлэгч хоорондын гэрээ юм.
  • Худалдааны хөшүүрэг – Та худалдаа хийхийн тулд маш бага хөрөнгө хэрэгтэй. Хөшүүрэг нь хоёр талдаа иртэй илд л гэсэн үг учир нь таыны ашиг асар ихээр нэмэгдэж болно бас ихээхэн алдагдал хүлээж ч магадгүй.
  • Шаардлагатай гэсэн анхан шатны засвар үйлчилгээ маржин зэргийг шаарддаг.
  • Ихэнхи хүмүүсийн хувьд, өөрчлөлтийн гэрээ нь тэмдэгтийн хураамж төлөх шаардлагагүй гэсэн үг биш (Таны хувь хүний нөхцөл байдал, харьяаллын гээд олон зүйлсээс шалтгаална.
  • Мөн арилжааны платформ санхүүгийн хэрэгслийн бүх төрлийн худалдаа чадвар гэрээ юм.