Арилжааны Тооцоологч

Aрилжааны Позицын Тооцоологч

Арилжаалагчийн хувьд, эрсдэлийг хэрхэн удирдахыг мэдэх нь нэн чухал билээ. Хувисамтгай зах зээлд арилжаанд оролцох үед, арилжааны боломжит ашиг, алдагдал ба зардлыг тооцож үзэх нь чухал.
АваТрэйдийн Тооцоологч нь таныг дараагийн арилжаагаа гүйцэтгэхээс өмнө бүх эрсдэлийг тооцоолж өгдөг.

Тооцоологч Хэрхэн Ажилладаг Вэ:

  1. Арилжаалахыг хүссэн хэрэгслээ оруул
  2. Дансны валютаа тохируул
  3. Сонгосон хөшүүргээ нэм
  4. Худалдан авах эсхүл зарах эсэхээ сонго
  5. Эцэст нь, арилжааны платформоо сонго

Тооцоологчоос гарсан үр дүн танд хэзээ позицоо нээх болон маржийн шаардлага, ханшийн зөрүү, свапын талаарх болон бусад хэрэгцээт мэдээллийг өгөхөд тусладаг.

Өөрийн Дараагийн Позицоо Тооцоолох:

Instrument:*

Open Price:

Account Currency:*

Close Price:

Leverage:*

Stop Price:

Command:

Limit Price:

Volume:

Open Date:

Platform:

Close Date:

Please fill in all the required fields (*)

Margin:

0.00

Spread Cost:

0.00

Instrument Spread (PIPS):

0.00000

Profit & Loss:

0

Stop Order profit & loss:

0

Limit Order profit & loss:

0

Swap Days:

0

Buy Swaps /Overnight Interest Cost:

0

Sell Swaps /Overnight Interest Cost:

0

Type:

0

Contract Size:

0

Exposure Symbol A:

0

Exposure Symbol B:

0

Bid:

0

Ask:

0