CFD ийг шинэчлэх

Бүх futures –ийн гэрээнүүд нь дуусах хугацаатай. Арилжаагаа саадгүй хийхэд нь АВАТРЭЙД нь хугацаа нь дуусах болсон гэрээний үнийг дуусахаас нь өмнө автоматаар шинэчилж, хоёр гэрээнийн үнийн зөрүүд тохиргоо хийдэг.

CFD Future –ийг шинэчлэх жагсаалт:

Өргөн Хэрэглээний Бараанууд

InstrumentCurrent Traded ContractAVA Rollover Date (Sunday)Next Traded Contract
Brent OilJun 2021 (LCOM1)23-May-21Aug 2021 (LCOQ1)
Crude OilJun 2021 (CLM1)16-May-21Jul 2021 (CLN1)
Natural GasJun 2021 (NGM21)23-May-21Jun 2021 (NGM21)
GasolineJun 2021 (RBM1)23-May-21Jun 2021 (RBM1)
Heating OilJun 2021 (HOM1)23-May-21Jun 2021 (HOM1)
WheatJul 2021 (ZWN1)27-Jun-21Jul 2021 (ZWN1)
SoybeansJul 2021 (ZSN1)27-Jun-21Jul 2021 (ZSN1)
CornJul 2021 (ZCN1)27-Jun-21Jul 2021 (ZCN1)
Cotton no. 2Jul 2021 (CTN1)20-Jun-21Oct 2021 (CTV1)
Sugar no.11Jul 2021 (SBN1)27-Jun-21Oct 2021 (SBV1)
Coffee CJul 2021 (KCN1)20-Jun-21Sep 2021 (KCU1)
CopperJul 2021 (HGN1)27-Apr-21Sep 2021 (HGU1)
PalladiumJun 2021 (PAM1)23-May-21Sep 2021 (PAU1)
PlatinumJul 2021 (PLN1)27-Jun-21Oct 2021 (PLV1)
CocoaJul 2021 (CCN1)16-Jun-21Sep 2021 (CCU1)
Orange JuiceMay 2021 (OJK1)09-May-21Jul 2021 (OJN1)
Lean HogsMay 2021 (LHK1)09-May-21Jun 2021 (LHN1)
Live CattleJun 2021 (LCM1)06-Jun-21Aug 2021 (LCQ1)

Хувьцааны Индекс

InstrumentCurrent Traded ContractAVA Rollover Date (Sunday)Next Traded Contract
HSIMay 2021 (HSIK1)23-May-21Jun 2021 (HSIM1)
FTSE TAIWANMay 2021 (STWNK1)23-May-21Jun 2021 (STWNM1)
China A50May 2021 (CNK1)23-May-21Jun 2021 (CNM1)
India 50May 2021 (INK1)23-May-21Jun 2021 (INM1)
CAC 40May 2021 (FCEK1)16-May-21Jun 2021 (FCEN1)
Spain 35May 2021 (MFXIK1)16-May-21Jun 2021 (MFXIN1)
OMX30May 2021 (OMXK1)16-May-21Jun 2021 (OMXN1)
US_500Jun 2021 (ESM1)13-Jun-21Sep 2021 (ESU1)
US_TECH100Jun 2021 (NQM1)13-Jun-21Sep 2021 (NQU1)
US_30Jun 2021 (YMM1)13-Jun-21Sep 2021 (YMU1)
TSXJun 2021 (SXFM1)13-Jun-21Sep 2021 (SXFU1)
DAX 30Mar 2021 (FDXH1)17-Jun-21Jun 2021 (FDXM1)
MDAXMar 2021 (MDAXH1)17-Jun-21Jun 2021 (MDAXM1)
TDAXMar 2021 (FTDXH1)17-Jun-21Jun 2021 (FTDXM1)
DJ EURO STOXX50Jun 2021 (FESXM1)13-Jun-21Sep 2021 (FESXU1)
FTSE 100Jun 2021 (FFIM1)13-Jun-21Sep 2021 (FFIU1)
FTSE/MIBJun 2021 (SPMIBM1)13-Jun-21Sep 2021 (SPMIBU1)
SMIJun 2021 (FSMIM1)13-Jun-21Sep 2021 (FSMIU1)
US_2000Jun 2021 (TFM1)13-Jun-21Sep 2021 (TFU1)
SPI200Jun 2021 (APM1)13-Jun-21Sep 2021 (APU1)
DOLLAR INDEXJun 2021 (DXM1)13-Jun-21Sep 2021 (DXU1)
Nikkei 225Jun 2021 (SSIMM1)06-Jun-21Sep 2021 (SSIMU1)
AEXMay 2021 (AEXK1)16-May-21Jun 2021 (AEXN1)

Бонд

InstrumentCurrent Traded ContractAVA Rollover Date (Sunday)Next Traded Contract
Japan Govt Bond Jun 2021 (SJBM1)06-Jun-21Sep 2021 (SJBU1)
EURO-BundJun 2021 (FGBLM1)06-Jun-21Sep 2021 (FGBLU1)

Monthly Expiries

InstrumentCurrent Traded ContractAVA Rollover Date (Sunday)Next Traded Contract
SILVER_MAY21-May-2121-May-21N/A
SILVER_JULYCFD -Metals23-Jul-21N/A
GOLD_APR21CFD -Metals23-Apr-21N/A
GOLD_JUN21CFD -Metals25-Jun-21 N/A
HEATOIL_MAYCFD -Energies23-Apr-21N/A
NATGAS_MAYCFD -Energies23-Apr-21N/A
HEATOIL_MAYCFD -Energies23-Apr-21 N/A
**currently set to close-only due to low volume

Бүх огноонууд зөвхөн харуулах зорилгоор болно
AvaTrade нь үндсэн гэрээний хөрвөх чадвар/хэмжээн дээр тулгуурлан эргэлтийн огноог өөрчлөх эрхтэй

CFD автомат шинэчлэлээс хэрхэн зайлсхийх вэ?

Та CFD –г шинэчлэхийг хүсэхгүй бол нээлттэй позицоо шинэчлэл хийх өдрийн өмнө хаах хэрэгтэй.

COMMODITY ROLLOVER INFORMATION & CALCULATION