CFD ийг шинэчлэх

Бүх futures –ийн гэрээнүүд нь дуусах хугацаатай. Арилжаагаа саадгүй хийхэд нь АВАТРЭЙД нь хугацаа нь дуусах болсон гэрээний үнийг дуусахаас нь өмнө автоматаар шинэчилж, хоёр гэрээнийн үнийн зөрүүд тохиргоо хийдэг.

CFD Future –ийг шинэчлэх жагсаалт:

Өргөн Хэрэглээний Бараанууд

InstrumentCurrent Traded ContractAVA Rollover Date (Sunday)Next Traded Contract
Brent OilApr 2019 (LCOJ9)24-Feb-19May 2019 (LCOK9)
Crude OilMar 2019 (CLH9)17-Feb-19Apr 2019 (CLJ9)
Natural GasMar 2019 (NGH19)24-Feb-19Apr 2019 (NGJ19)
GasolineMar 2019 (RBH9)24-Feb-19Apr 2019 (RBJ9)
Heating OilMar 2019 (HOH9)24-Feb-19Apr 2019 (HOJ9)
WheatMar 2019 (ZWH9)24-Feb-19May 2019 (ZWK9)
SoybeansMar 2019 (ZSH9)24-Feb-19May 2019 (ZSK9)
CornMar 2019 (ZCH9)24-Feb-19May 2019 (ZCK9)
Cotton no. 2Mar 2019 (CTH9)17-Feb-19May 2019 (CTK9)
Sugar no.11Mar 2019 (SBH9)24-Feb-19May 2019 (SBK9)
Coffee CMar 2019 (KCH9)17-Feb-19May 2019 (KCK9)
CopperMar 2019 (HGH9)24-Feb-19May 2019 (HGK9)
PalladiumMar 2019 (PAH9)24-Feb-19Jun 2019 (PAM9)
PlatinumApr 2019 (PLJ9)24-Mar-19Jul 2019 (PLN9)
CocoaMay 2019 (CCK9)14-Apr-19Jul 2019 (CCN9)

Хувьцааны Индекс

InstrumentCurrent Traded ContractAVA Rollover Date (Sunday)Next Traded Contract
HSIFeb 2019 (HSIG9)24-Feb-19Mar 2019 (HSIH9)
MSCIFeb 2019 (STWG9)24-Feb-19Mar 2019 (STWH9)
China A50Feb 2019 (CNG9)24-Feb-19Mar 2019 (CNH9)
Nifty 50Feb 2019 (ING9)24-Feb-19Mar 2019 (INH9)
CAC 40Mar 2019 (FCEH9)10-Mar-19Apr 2019 (FCEJ9)
IBEX35Mar 2019 (MFXIH9)10-Mar-19Apr 2019 (MFXIJ9)
OMX30Mar 2019 (OMXH9)10-Mar-19Apr 2019 (OMXJ9)
S&P500Mar 2019 (ESH9)10-Mar-19Jun 2019 (ESM9)
NASDAQ100Mar 2019 (NQH9)10-Mar-19Jun 2019 (NQM9)
DJ 30Mar 2019 (YMH9)10-Mar-19Jun 2019 (YMM9)
DAX 30Mar 2019 (FDXH9)14-Mar-19Jun 2019 (FDXM9)
DJ EURO STOXX50Mar 2019 (FESXH9)10-Mar-19Jun 2019 (FESXM9)
FTSE 100Mar 2019 (FFIH9)10-Mar-19Jun 2019 (FFIM9)
FTSE/MIBMar 2019 (SPMIBH9)10-Mar-19Jun 2019 (SPMIBM9)
SMIMar 2019 (FSMIH9)10-Mar-19Jun 2019 (FSMIM9)
RUSSELL2000Mar 2019 (TFH9)10-Mar-19Jun 2019 (TFM9)
SPI200Mar 2019 (APH9)10-Mar-19Jun 2019 (APM9)
DOLLAR INDEXMar 2019 (DXH9)17-Mar-19Jun 2019 (DXM9)
Nikkei 225Mar 2019 (SSIH9)03-Mar-19Jun 2019 (SSIM9)
AEXMar 2019 (AEXH9)10-Mar-19Apr 2019 (AEXJ9)

Бонд

InstrumentCurrent Traded ContractAVA Rollover Date (Sunday)Next Traded Contract
5 Year US T-NoteMar 2019 (FVH9)24-Feb-19Jun 2019 (FVM9)
10 Year US T-NoteMar 2019 (TYH9)24-Feb-19Jun 2019 (TYM9)
30 Year US T-BondMar 2019 (USH9)24-Feb-19Jun 2019 (USM9)
Japan Govt BondMar 2019 (SJBH9)10-Mar-19Mar 2019 (SJBH9)
EURO-BundMar 2019 (FGBLH9)03-Mar-19Jun 2019 (FGBLM9)

CFD автомат шинэчлэлээс хэрхэн зайлсхийх вэ?

Та CFD –г шинэчлэхийг хүсэхгүй бол нээлттэй позицоо шинэчлэл хийх өдрийн өмнө хаах хэрэгтэй.