Зах зээлийн судалгаа

Хамгийн сүүлийн үеийн зах зээлийн дүн шинжилгээний мэдээллийг авах нь амжилттай арилжааны тулгуур болох болно. Суурь шинжилгээ болон техникийн шинжилгээ хоёрын аль аль нь зах зээлийн тухай гүнзгий ойлголтыг авахад тусалдаг ба арилжаанд нэн чухал ач холбогдолтой болох нь нотлогдсон, мөн арилжаалахад ухаалаг шийдвэр гаргахад нь тусалдаг.

Та өөрийн зах зээлийн дүн шинжилгээгээ үнэгүй төлбөргүй, цахим 100,000 ам. доллартой демо данс дээр шалгаж үзээрэй. Бодит үйлдэлд та бэлэн уу? Арилжааны данс аа яаг одоо нээгээрэй!

Техникийн дүн шинжилгээ гэдэг нь өмнө нь илэрч байсан үнийн зан төлөв дээр үндэслэн санхүүгийн үндсэн хөрөнгийн ирээдүйн үнийн өөрчлөлтийн талаар урьдчилан таамаглах явдал юм. Гол чухал зүйл нь, техникийн шинжээчид “түүх давтагддаг’ гэдэгт итгэдэг, улмаар, үнийн график бол техникийн шинжээчдийн хамгийн сайн найз гэж үзэгддэг. Техникийн шинжээчдийн ашигладаг зарим аргуудын нэг бол графикийн загварыг хянах юм. Үүнд, “толгой” болон “мөрийн” загварууд багтдаг, мөн Стохастик ба дунджийн хөдөлгөөн зэрэг математикийн үзүүлэлтүүдийг ашиглахыг хэлнэ.

Тодорхойлолтоороо, санхүүгийн хөрөнгийн нийлүүлэлт болон эрэлтэд нөлөөлдөг эдийн засаг, нийгэм, улс төрийн хүчин зүйлсүүдийн суурь дүн шинжилгээг хэлдэг. Үндсэндээ, техникийн шинжээчид нь хөрөнгийн үнэ “хэзээ”шилжихийг олж мэдэхийг хичээдэг бол, үндсэн шинжээчид ‘яагаад’ хөрөнгийн үнэ шилжих болсоныг тогтоох гэж оролддог. Үндсэн шинжээчид зах зээл дээр хэрэглэдаг гол арга нь тэдний дуртай хөрөнгийн үнэнд нөлөөлж болох томоохон эдийн засгийн үйл явдал болон мэдээ мэдээллүүдийг эдийн засгийн хуанли дагаж олдогт оршдог юм.

Мэдрэхүйн дүн шинжилгээ

Тодорхой нэг санхүүгийн хөрөнгийн зонхилох үнийн хөдөлгөөн нь зах зээлийн оролцогчдын нийт санал бодлыг тусгасан байдаг. Эдгээр зах зээлийн хосолсон “мэдрэмж” ба “төлөв” нь зах зээлийн мэдрэхүй буюу сентимент гэдэг ойлголтыг агуулдаг. Энэ нь голцуу эрсдэлд хандах хандлагыг илэрхийлж байдаг юм. Мэдрэхүй цаашид өсөх үед, үндсэн хөрөнгийн үнэ өсөх хандлагатай байх болно; харин баавгайн сентимент нь үнийг бууруулах болно. Санхүүгийн зах зээл дээр гол мэдрэхүйн шинжилгээний арга хэрэгсэл бол долоо хоног бүр АНУ-ын Барааны Фьючерсийн Арилжааны Комисс нийтэлдэг Арилжаачдын Үүрэг хэмээх тайлан тооцогддог. AvaTrade нь өөрийн WebTrader платформ дээрээ голлох томоохон хөрөнгүүдийн нийт урт, богино позицын дүгнэлтийг харуулдаг.