Захиалгын төрөл

“Захиалга” хэмээх нэр томьёог таны арилжаанд хэрхэн орох эсвэл гарахыг хэлнэ. Зах зээлд өгөх олон төрлийн захиалгууд байдаг. Та арилжаагаа зах зээлийн одоогийн үнээр гүйцэтгэхээр сонгож болно. Эсвэл та арилжаагаа зах зээлийн өнөөгийн ханшнаас дээгүүр эсвэл доогуур ханшаар ирээдүйн зах зээлийн үнээр арилжих нөхцөлт захиалгыг үүсгэж болно.

Зах зээлийн өнөөгийн ханшаар шууд худалдан авах эсвэл зарах захиалгыг өгөх
Олох ашиг болон алдах алдагдлаа удирдахын тулд урьдчилан тодорхойлсон үнээр байрлалыг хаах захиалга
Энэ захиалга зах зээл рүү орж байрлал урьдчилан тодорхойлсон үнэд хүрсэн тохиолдолд нээгддэг
Хоёр захиалгыг хослуулсан; нэгийг эхлүүлэхэд нөгөөг автоматаар цуцална