Захиалгын төрөл

Захиалгын төрөл

“Захиалга” хэмээх нэр томьёог таны арилжаанд хэрхэн орох эсвэл гарахыг хэлнэ. Зах зээлд өгөх олон төрлийн захиалгууд байдаг. Та арилжаагаа зах зээлийн одоогийн үнээр гүйцэтгэхээр сонгож болно. Эсвэл та арилжаагаа зах зээлийн өнөөгийн ханшнаас дээгүүр эсвэл доогуур ханшаар ирээдүйн зах зээлийн үнээр арилжих нөхцөлт захиалгыг үүсгэж болно.

Зах зээлийн захиалга

Зах зээлийн өнөөгийн ханшаар шууд худалдан авах эсвэл зарах захиалгыг өгөх

Захиалгуудыг хязгаарлах ба зогсоох

Олох ашиг болон алдах алдагдлаа удирдахын тулд урьдчилан тодорхойлсон үнээр байрлалыг хаах захиалга

Нэг захиалгыг цуцлаад өөр захиалга өгөх

Хоёр захиалгыг хослуулсан; нэгийг эхлүүлэхэд нөгөөг автоматаар цуцална