Захиалгын төрлүүд

Хэмжээ ба захиалга цуцлах хэсэг нь арилжааны хэсэгт байдаг. Арилжаанд ороход захиалга өгөх, цуцлах тухай мөн ашиг, мөнгөн сан гм мэдээллүүд байдаг

 

Хязгаартай захиалга

Хязгаартай захиалга нь захиалагчийн ашиг орлогыг хамгаалах үүднээс арилжааны хэсэгт байдаг. Үүнийг ашиг олох хэсэг гэж нэрлэдэг.

Limit & Stop Orders

Захиалгын алдагдлыг зогсоох

Захиалгын алдагдлыг зогсоох үйлчилгээ нь зах зээлийн үнийн саналтай арилжагчийн санал нийлээгүй байх үүднээс арилжааны хэсэгт байдаг. Үүнийг ашиг олох хэсэг гэж нэрлэдэг.

 

Захиалга цуцлах зааврыг мөрдөх

Захиалга цуцлах заавар нь нээлттэй байдаг. Энэ нь зах зээлийн үнийн өөрчлөлтөөс болж арилжигч алдагдалд орохоос сэргийлсэн үйлчилгээ юм. Зах зээлийн үнэ, алдагдлыг зогсоох гэсэн үйлдлүүд орно.

Limit & Stop Orders

Хэмжээ ба захиалга цуцлах үйлчилгээг хэрэхн ашиглах вэ?

Хязгаартай захиалга

Үйлчилгээг хэрэглэж эхэлсэн бол хэмжээг заасан хэд хэдэн сонголтууд байдаг.

  1. Захиалга өгөх цонхыг нээн, баруун талд нь даран үйлчилгээг ашиглана
  2. Хэмжээ заасан баганыг сонго захиалгын хэмжээгээ оруулна
  3. Арилжааны хэсэгт хэмжээгээ заан захиалгын хэмжээгээ оруулна
Захиалга цуцлах ба заавар цуцлах

Үйлчилгээг хэрэглэж эхэлсэн бол хэмжээг заасан хэд хэдэн сонголтууд байдаг.

  1. Захиалга өгөх цонхыг нээн, баруун талд нь даран үйлчилгээг ашиглана
  2. Хэмжээ заасан баганыг сонго захиалгыг цуцлана оруулна
  3. Арилжааны хэсэгт хэмжээгээ заан захиалгыг цуцлана
Хэмжээг тогтоох, зах зээлд нэвтрэхгүй байх, захиалга оруулах

Зах зээлийн захиалгын үйлчилгээг авсны дараа хэмжээг тогтоох, зах зээлд нэвтрэхгүй байх, захиалга оруулах цэс рүү орно

 

Би хаана захиалгаа харах болмжтой вэ?

Таны захиалга 2 газар харагдана

  1. Захиалгын цонхонд
  2. Захиалга гэсэн цонхны доор таны сонгосон захиалга гэсэн цонхонд харагдана

Нэхэмжлэл цуцлах:

  • АВА нь заасан үнийн саналтай арилжаанд захиалгын хэмжээг оруулах ба зааснаас илүү үнийн арилжаанд оролцохгүй
  • Хэрвээ зах зээлд заасан үнэд тохирсон арилжаа хийгдэхгүй бол дараагийн тохирсон үнийн саналыг хүлээдэг. Ингэснээр алдагдалд орохгүй