Зах зээлийн захиалгууд

Зах зээлийн захиалгууд

Зах зээлийн захиалгыг хийхийн тулд хаяг нээх хэрэгтэй. Ингэснээр зах зээлд санал болгосон үнээр зарах худалдан авах боломжтойlick on the Bid/Sell price for the desired instrument in the Dealing Rates Table and set your position preferences.

Market Orders

Зах зээлийн захиалгыг хийхийн тулд хаяг нээх хэрэгтэй. Ингэснээр зах зээлд санал болгосон үнээр зарах худалдан авах боломжтой

Зах зээлийн захиалгыг хэрхэн хийх вэ

Санал болгосон үнийн төвшинд та худалдан авах арилжаа хийхийг хүсвэл ASK/BUY хүснэгтийг нээнэ. Энэ нь зах зээлийн бүх үнийн саналтай мэдээллийг нээдэг. Хүссэн үнийн саналтай арилжаагаа сонгоод ОК сонголтыг дарна. Зах зээлийн одоогийн үнээр таны арилжаа үүснэ. Хэвээ зарахыг хүсвэл BID/SELL сонголтыг сонгоно

 

Захиалгаа хаанаас харж болох вэ?

Арилжааны хэсгийн зах зээлийн захиалга гэсэн хэсэг рүү орж харж болн