Арилжааг автоматжуулах хамгийн энгийн арга барил бөгөөд позицыг хэзээ нээхийг нарийн мэдэж байх нь ашиг ба алдагдлын хоорондох ялгааг харуулж байдаг. Зогсоох/Худалдан авах/Зарах хязгаарлах захиалгуудын өгөөжтэй талыг мэдэж аваарай.