Арилжааны гэнэтийн бэрхшээлийг багасгах нэг арга бол гэрийн даалгавраа хийх юм. Аюулгүй арилжаа хийх хамгийн шалгарсан арга нь гарах захиалга хийх урлагийг бүрэн эзэмших билээ – Аюулгүй тоглох: Алдагдлыг зогсоох стратегигүйгээр хэзээ ч бүү арилжаа хийгээрэй.