One Cancels the Other Orders

Нэг захиалга нь бусдыгааа цуцална гэдэг нь захиалгыг хослуулж байгаа гэсэн үг юм. Хэрвээ нэг л захиалга гүйцэтгэлд хүрэх юм бол үүний нөгөө захиалга нь автоматаар цуцлагдаж, үнэ хэлбэлзэж ганцхан бүтээгдэхүүн гүйлгээнд идэвхитэй ордог.

 

Нэг захиалга бусдыгаа цуцлана гэх энэ тохиолдлыг хэрхэн ашиглах вэ?

Өөрийн захиалга хийж байгаа цонхондоо энэхүү нөхцөлийг тохиргоо хийн байршуулна

Худалдах хэрэглүүрээ байршуулахдаа багана нэмж хулганыхаа баруун товчлуурыг дарж баталгаажуулна. Ингэж сонгохдоо OCO гэсэн нэрийг сонгоно.

.

Entry OCO Order

Бусад захиалгыг цуцлах цэс суулгах

Арилжаанд орсон захиалгыг цуцлах цэс

Энэхүү OCO тохиргоог хийхийн тулд эхлээд захиалгаа нээнэ. Энэ нь таны өөрийн хөтөлбөрт захиалгын цонхд гарч ирнэ.

Open Entry Order

Ингэснээр хамгийн түрүүнд таны анхны захиалга гарч ирэн үүний дараа бусад нь ар араасаа хөвөрнө, ингээд та хулганыхаа баруун товчыг дарж OCO буюу нэг захиалгаар бусдыг цуцлах гэсэн тохиргоог баталгаажуулна.

Limit Entry Order

Дараа нь та шинэ захиалга хийх боломжтой бөгөөд таньд одоо байгаа худалдах хязгаартай, мөн дээрх нөхцөлийг оруулсан бүр цаашлаад захиалгын дугаар тоог харуулсан шинэ захиалга хийх боломжыг санал болгоно.

OCO orders list

Дээр дурдсан 2 цэс сууснар та арилжааны захиалга ба бусад захиалгаа хянах боломжтой