Арилжааны мэдээлэл

Aрилжааг итгэл төгс гүйцэтгэх баталгаа болгон харилцагчид өгөх амлалтаа үргэлжлүүлэхийн тулд AvaTrade өөрийн арилжаалагчиддаа бүрэн ил тод арилжааны бодлогыг дэмжин ажилладаг. Аюулгүй, бэрхшээл төвөггүй арилжаа хийх баталгаа болгон ханш, зөрүү, хөшүүрэг, арилжааны бусад нэр томьёо зэрэг танд хэрэгтэй арилжааны бүх мэдээллийг олж ав.

Арилжааны нөхцөлүүд

Зөрүү, урамшуулал, багцын хэмжээ, арилжааны цагуудын талаарх танд хэрэгтэй чухал мэдээллийг олж ав

Өөрчлөлтийн гэрээ

Өөрийн нээсэн арилжааны байршлуудын ирээдүйд болох бүх өөрчлөлтийн гэрээний сунгалтыг харж байх

Захиалгын төрөлжүүлэн

Өөрийн арилжаануудыг удирдах ба хамгаалахын тулд нөхцөлт ба ахисан түвшний захиалгуудыг нээхэд талаар суралцах

Захиалга гүйцэтгэх бодлого

Харилцагчиддаа зориулсан хурдан хөдөлгөөнт мөнгөний зах зээлд захиалгыг хэрхэн хийх тухай олж мэд