Арилжааны мэдээлэл

Арилжааг итгэл төгс гүйцэтгэх баталгаа болгон харилцагчид өгөх амлалтаа үргэлжлүүлэхийн тулд AvaTrade өөрийн арилжаалагчиддаа бүрэн ил тод арилжааны бодлогыг дэмжин ажилладаг. Аюулгүй, бэрхшээл төвөггүй арилжаа хийх баталгаа болгон ханш, зөрүү, хөшүүрэг, арилжааны бусад нэр томьёо зэрэг танд хэрэгтэй арилжааны бүх мэдээллийг олж ав.

Зөрүү, урамшуулал, багцын хэмжээ, арилжааны цагуудын талаарх танд хэрэгтэй чухал мэдээллийг олж ав

Өөрийн нээсэн арилжааны байршлуудын ирээдүйд болох бүх өөрчлөлтийн гэрээний сунгалтыг харж байх

 

Өөрийн арилжаануудыг удирдах ба хамгаалахын тулд нөхцөлт ба ахисан түвшний захиалгуудыг нээхэд талаар суралцах
AvaTrade is committed to always acting in the best interests of its Харилцагчиддаа зориулсан хурдан хөдөлгөөнт мөнгөний зах зээлд захиалгыг хэрхэн хийх тухай олж мэд