Автоматжуулсан арилжаа

Автоматжуулсан арилжаа платформууд арилжаалагчдыг бусдын арилжааг тольдох, хуулах боломжийг олгодог. Арилжаалагч дохиог хуулах эсвэл бүрэн стратегийг тольдох болсноор амжилттай арилжаалагчдын мэдлэг туршлагыг ашиглах боломжтой болно. AvaTrade-ийн гаргасан өөр өөр автоматжуулсан арилжааны платформууд арилжаалагчдад арилжаанд оролцох итгэлийг өгч, хангалттай цаг хугацаа, мэдлэг туршлагагүй үед арилжаа хийх сонголтыг ч өгдөг..

DupliTrade

Duplitrade Automated Trading
Та AvaTrade –ийн данс (хэрэглэгчийн бүртгэл) доторх арилжааны экспертүүдийн гараар сонгосон бүлгийн арилжааг автоматаар хуулаарай. DupliTrade бол MetaTrader4 –ийн үнийн өөрчлөлтийг (Арилжааны Самбар) хэрэглэх хэрэглэгчид зориулагдсан бөгөөд арилжааны амжилттай туршлагата нь батлагдсан хэрэглэгчийн стратегид үндэслэсэн, хэрэглэгчийн цонхны энгийн загвар нь арилжааны багцаа үүсгэж, удирдахад хялбар болгосон.
DupliTrade Данс Нээх

ZuluTrade

ZuluTrade
Туршлагатай арилжаалагчдын саналуудыг таны данс руу хөрвүүлнэ
Launch ZuluTrade