Автоматжуулсан арилжаа

Автоматжуулсан арилжаа платформууд арилжаалагчдыг бусдын арилжааг тольдох, хуулах боломжийг олгодог. Арилжаалагч дохиог хуулах эсвэл бүрэн стратегийг тольдох болсноор амжилттай арилжаалагчдын мэдлэг туршлагыг ашиглах боломжтой болно. AvaTrade-ийн гаргасан өөр өөр автоматжуулсан арилжааны платформууд арилжаалагчдад арилжаанд оролцох итгэлийг өгч, хангалттай цаг хугацаа, мэдлэг туршлагагүй үед арилжаа хийх сонголтыг ч өгдөг..

Туршлагатай арилжаалагчдын саналуудыг таны данс руу хөрвүүлнэ
Өөрийн MT4 дансаа сонгогдсон мянга мянган дохио өгөгчдөөр автоматжуулна
Манай API интерфейсээр дамжуулан өөртөө тохирсон арилжааг үүсгэх