GLOBAL
EU

AvaOptions

арилжааны сонголтууд өмнө нь хэзээ ч ийм амар хялбар байгаагүй!

FX АРИЛЖАА БОЛОН СОНГОЛТЫН ҮЗҮҮЛЭН

40-ӨӨС ДЭЭШ МӨНГӨН ТЭМДЭГТИЙН ХОСЛОЛ БОЛОН АЛТНЫ ҮНИЙН УРСГАЛ

ТУСГАЙ ГРАФИКААС МӨН SPOT FX АРИЛЖАА ХИЙНЭ!

13 ОПЦИОН СТРАТЕГИ

ЭРСДЛИЙН МЕНЕЖМЕНТ

Энд товшино уу

FX АРИЛЖАА БОЛОН СОНГОЛТЫН ҮЗҮҮЛЭН

 • Өвөрмөц онцлог бүхий манай интерактив цахим хуудсаар дамжуулан аль ч FX болон Опцион арилжааны бүтцийг бий болгож болно.
 • Өмнөх түүхийн график нь өнгөрсөн түүхүүдийг харуулах бөгөөд Confidence Interval буюу Итгэлийн Интервал нь таньд зах зээлийн хандлага хааш чиглэж байгааг үзүүлнэ.
 • Ашиг/Алдагдлын График нь таны эрсдэл, шагнал, шинэчлэлтийг байнга харуулж байх болно.

40-ӨӨС ДЭЭШ МӨНГӨН ТЭМДЭГТИЙН ХОСЛОЛ БОЛОН АЛТНЫ ҮНИЙН УРСГАЛ

 • Тусгай зах зээлийг үзэх хуудас түргэн ачаална.
 • Болзолт хэлбэлзлийн муруй нь таньд нийт сонголтот зах зээлийг харуулна.
 • Одоогийн болон урьдны түүхэн болзолт хэлбэлзэл мөн төсөөлж буй хэлбэлзлийн дүр төрхийг гаргана.

ТУСГАЙ ГРАФИКААС МӨН SPOT FX АРИЛЖАА ХИЙНЭ!

 • Нэвтрэх болон хаалтын хязгаарыг эргэлзээтэй байдал үүсгэлгүйгээр шууд тохируулах боломжтой график дээр оруулна.
 • Хязгаарлалтын захиалга нь арилжааны эрсдэл болон ашигт байдалд хэрхэн нөлөөлж байгааг тэр даруйд нь харна.
 • Интерактив “sliders буюу хянагч” нь таньд нэвтрэлтийг хязгаарлах болон зогсоох, ашгийг хаах ба/буюу алдагдлын захиалгыг зогсоох боломж олгоно.

13 ОПЦИОН СТРАТЕГИ

 • Дэлгэрэнгүй цэснээс Арилжааны Цэг, Дуудлагууд, Тавилтууд болон Хослолын Стратегиудыг харна.
 • Тархалт болон эрсдлийн өөрчлөлт гэх мэт хослолын стратеги-д тархалт нь автоматаар буурна.
 • Шинэчлэгдсэн Стратегийн Нэгдмэл Зааварчилгаа нь арилжаагаа зөв явуулах бүтцийг бий болгоход таньд туслана.

ЭРСДЛИЙН МЕНЕЖМЕНТ

 • Баганан хүснэгт нь валютын хослол болон валютаар цэвэр өртгийг үзүүлнэ.
 • Тусгай хуудсуудаар дельта, вега, фета гэх мэтийг багтаасан багц эрсдлийн дүнг дэвшүүлэн гаргадаг.
 • Open Positions буюу Нээлттэй Байрлал хуудсаар арилжаа бүрийн эрсдлийн арга хэмжээг цогц ангилал болон шүүлтийн чадавхийн хамтаар харуулдаг.

FX OPTIONS БУЮУ FX СОНГОЛТ НЬ ТАНЫГ ЭРСДЛИЙН ХЯНАЛТАНД ОРУУЛНА

...

Форекс Сонголтууд болон Илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Tа өөрийн оновчтой багцыг бий болгохын тулд 40-өөс илүү валютын хослолоор арилжаа хийж, аливаа хос дуудлага хийх болон нэг дансанд нэгтгэн орох боломжтой. Биржийн давхар опцион, хаалт, эрсдлийн өөрчлөлт, тархалт болон бусад стратегийг хэрэгжүүлнэ.

...

Таныг чадавхижуулна

AvaOptions нь багцаа бүрэн хянах, балансын эрсдлийг мэдэгдэх болон зах зээлийн байдалд тохируулан ажиллах боломжийг олгоно.

...

Цаг хугацаа бол мөнгө

Эрсдлээс зайлсхийх буюу байдлыг хянахын тулд опцион худалдан авах, орлого хуримтлуулахын тулд опцион худалдах – Энэ бүхнийг манай хялбаршуулсан платформ дээр амархан гүйцэтгэнэ. Шөнийн опционоос нэг жилийн хугацаа дуусалтыг ямарваа нэг үнийн өсөлтгүйгээр ажлын ямар өдөрт авах боломжтой

...

Эрсдлийн Менежментийн Арга хэрэгслүүд

AvaOptions нь таны эрсдэлд дүн шинжилгээ хийх, багцын загварчлал, бусад олон зүйлд зориулсан эрсдэлийн удирдлагын мэргэжлийн хэрэгслийг өөртөө багтаасан. Ширээний болон хөдөлгөөнт төхөөрөмж буюу платформууд аль аль нь арилжаанд оролцогч ямар ч хүнд зүйрлэшгүй эрч хүчийг олгоно.

...

Нийт хяналтанд зориулсан уян хатан захиалга

Урьдчилан тодорхойлсон түвшингээр үүсгэх арилжааны дуудлага, зогсоох болон хязгаарлах захиалгатай тавилтууд нь таньд нийт арилжаанд оролцох, гарах нэмэлт хяналтыг олгоно. Сайжруулсан үнийн бодлогын үр ашигтай байдалд зориулсан арилжааны стратеги нь багцлагдсан.

...

Мөнгөний Менежерүүдэд зориулагдсан

Нэг тасалбараар олон дансны арилжаа хийх онцлогтой мөнгөний удирдлагын цогц боломжийг санал болгоно.

chatbot