Лицензийн болон зохицуулалттай хөрөнгө оруулалтын фирм

Avatrade нь онлайнаар Форекс, CFDs бараа таваарын арилжаа, хувьцаа, ETFs, Бонд, индексүүд зэрэг эдгээр бүлэгүүдээр олон оронд зохицуулдаг бүртгэлтэй лизенз эзэмшдэг. Энэ нь тэд албан ёсоор хэрэглэгчиддээ найдвартай орчинг бүрдүүлж сэтгэл ханамжийг өгдөг. AVA нь үйлчлүүлэгчидийнхээ хөрөнгө, сан мэдээлэл, санхүүгийн тайлагналын аюулгүй байдлыг хариуцдаг учир хатуу дагаж мөрдөх журамтай байна. Лиценз дүрэм журам нь дараах хүрээнд хэрэгжинэ:

Европийн холбоо

AVA Trade Европын Холбооны ХХК нь Ирланд зөвшөөрөлтэй бөгөөд Ирландын Төв банкны хуулиар зохицууллагддаг. (Лавлагаа дугаар: C53877) AVA Trade Европын Холбооны ХХК нь Санхүүгийн хэрэглүүр удирдамжид зах зээлийн (MiFID) тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон хөрөнгө оруулалтын компанийг дагаж ажилладаг. Европын эдийн засгийн бүсийн хүрээнд хөрөнгө оруулалтын үйлчилгээтэй уялдуулан зохицуулалтын дэглэм баридаг. Энэ нь санхүүгийн ил тод байдлыг нэмэгдүүлж, хөрөнгө оруулалтын үйлчилгээ илүү хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах талд байлгаж үр шимийг хүртээх юм.

Хаяг:
AvaTrade Financial Centre
Five Lamps Place
Amiens Street
Dublin 1
Ireland

Австрали

AVA Trade-ийн Үнэт цаас & Хөрөнгө оруулалтын комисс нь Австралийн хөрөнгийн зах зээлийн тусгай зөвшөөрөлөөр үйл ажиллагаа явуулдаг. (Тусгай зөвшөөрлийн дугаар.: 406684). ASIC нь Австралийн аж ахуйн нэгжийн, зах зээл, санхүүгийн үйлчилгээг зохицуулах бөгөөд эдгээрийн шударга, ил тод байдаг байдлыг хангах үүрэгтэй.

Хаяг:
AvaTrade Capital Markets Australia Pty Ltd.
Level 13
2 park street
Sydney NSW 2000
Australia

ASIC ЗОХИЦУУЛАХ ЗААВАР 227

Австралийн тусгай зөвшөөрөл зохицуулалт зөвхөн Австралийн оршин суугчидад хамаарна.

Олон улсын /Их Британы Виржиний арлууд

Ava Trade компани нь Их Британийн Виржинийн арлуудад бүртгэл салбартай санхүүгийн үйлчилгээний компани бөгөөд Их Британийн Виржинийн арлуудын Санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэх хорооноос тусгай зөвшөөрөлтэйгээр зохицуулагдаж байдаг. Их Британийн Виржинийн арлуудын Санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэх хороо нь тус нутаг дэвсгэрт санхүүгийн үйлчилгээ бизнес эрхлэх компани, эсвэл хувь хүнд тусгай зөвшөөрөл олгох цорын ганц санхүүгийн үйлчилгээ зохицуулагч байгуулага юм.

Хаяг:
Euro American Trust Building
PO Box 3483
Road Town, Tortola
BVI

Japan

Ava Trade Япон компани нь Японы санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэгч (Тусгай зөвшөөрөл.: 1662) агентлагын тусгай зөвшөөрөлтэй компани юм, Санхүүгийн үйлчилгээ зохицуулагч хороо (Тусгай зөвшөөрлийн дугаар.: 1574).

Хаяг:
Ava Trade Japan K.K.
Minatoku Akasaka 2-18-1
Akasaka Hillside Building (4th Floor)
Tokyo
Japan

South Africa

2016 онд Avatrade нь South African зах зээл дээр Financial Services Board (FSB) – Licence FSP Number – 45984лизэнзийн зөвшөөрлийн дагуу үйл ажиллагаа явуулдаг.

South African оффис нь Avatrade ийн олон улсын 11 дэхь төв оффис бөгөөд өмнөд африкт орж ирсэнээр өлсөлт дэвшилт хийгдсэн