Хөрөнгө оруулалтын тусгай зөвшөөрлөөр үйл ажиллагаа нь зохицуулагддаг компани

AvaTrade нь Forex-ын онлайн арилжаа, хувьцааны арилжаа болон бараа материалын CFD арилжаагаар дагнан мэргэшсэн юм. Уг Групп нь тусгай зөвшөөрөлтэй бөгөөд янз бүрийн улс оронд хууль тогтоомжийнх нь дагуу үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Тиймээс үйл ажиллагаа нь тогтвортой, найдвартай зуучлалын байгууллагаар дамжуулан арилжаа хийгдэж байгаа гэсэн сэтгэл ханамжийг үйлчлүүлэгчиддээ өгч чаддаг юм. АваТрэйд нь үйлчлүүлэгчдийн хөрөнгө, тэдгээрийн аюулгүй байдал болон санхүүгийн тайлагналыг хэрхэн шаардлагын дагуу хангаж байгаа зэргийг оролцуулаад хууль дүрмийг чанд сахин биелүүлж ажилладаг. Тусгай зөвшөөрлүүдийг дараахи салбаруудад олгодог. Үүнд:

Европын Холбоо

AVA Trade EU ХХК нь Ирланд улсад байгуулагдсан бөгөөд Ирландын Төв Банкны. журмаар үйл ажиллагаагаа явуулдаг. (Албан бичгийн дугаар.: C53877) AVA Trade EU ХХК нь Markets in Financial Instruments Directive (MiFID).буюу Санхүүгийн Хэрэгслүүдийн Зах Зээлийн Журам-аар үйл ажиллагаа нь зохицуулагддаг хөрөнгө оруулалтын тусгай зөвшөөрөл бүхий компани юм. MiFID нь Европын Эдийн Засгийн Хамтын Нөхөрлөлийн Бүс нутаг дахь хөрөнгө оруулалтын ажил үйлчилгээний онцлог шинжтэй дүрэм, горимыг ханган тогтоож өгдөг. Энэ нь санхүүгийн ил тод байдал болон бүтээмжийг нэмэгдүүлж хөрөнгө оруулалтын ажил үйлчилгээнд оролцож буй хэрэглэгчийн аюулгүй байдлыг хамгаалах талаар өндөр байдаг.

Оффисийн хаяг:
AvaTrade Санхүүгийн Төв
Five Lamps Place
Amiens гудамж, Mountjoy
Дублин
D01 A7V2
Ирланд

Польшийн Салбар

AVA Trade EU ХХК нь Польшийн Санхүүгийн Хяналтын Удирдах Газраас батлагдсан Aва Трэйд ЕХ-ны зөвшөөрлийн дагуу Польшийн Салбарын үйл ажиллагааг явуулж байна (https://www.knf.gov.pl/en/ENTITIES#693023)

Оффисийн хаяг:
Ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa
Poland

Австрали

Ava Capital Markets Australia Pty ХХК ньАвстралийн Үнэт цаас, Хөрөнгө Оруулалтын Зөвлөл-ийн тусгай зөвшөөрөл (Тусгай зөвшөөрөл №.:-өөр үйл ажиллагаагаа явуулдаг компани юм. 406684). ASIC буюу Австралийн Үнэт цаас, Хөрөнгө Оруулалтын Зөвлөл нь Австралийн компани, аж ахуйн нэгжүүд, зах зээл, санхүүгийн ажил үйлчилгээний дүрэм, журмыг тогтоодог бөгөөд санхүүгийн зах зээлээ ил тод, шударга байлгах үүрэг хариуцлага хүлээдэг. Австралийн тусгай зөвшөөрөл болон дүрэм, журмууд нь зөвхөн Австралийн оршин суугчдад хамаатай хэрэглэгдэнэ.(ASIC REGULATORY GUIDE)

Оффисийн хаяг:
AvaTrade Capital Markets Australia Pty Ltd.
Level 13
2 park street
Sydney NSW 2000
Australia

Олон улсын (B.V.I)

Ава Трэйд ХХК нь Бритиш Виржин Айланд-д үүсгэн байгуулагдсан компани бөгөөд (No. SIBA/L/13/1049)Бритиш Виржин Айланд-ын Санхүүгийн Үйлчилгээний Зөвлөл -ийн дүрэм,журмаар үйл ажиллагаагаа явуулдаг. B.V.I Санхүүгийн Үйлчилгээний Зөвлөл нь уг Бүс нутгийн цорын ганц санхүүгийн ажил үйлчилгээний дүрэм журмыг тогтоогч бөгөөд компаниуд болон бусад этгээдүүдэд санхүүгийн үйлчилгээний бизнес эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгодог эрх бүхий байгууллага юм.

Оффисийн хаяг:
Euro American Trust Building
PO Box 3483
Road Town, Tortola
BVI

Япон

Ava Trade Япон K.K. ХХК ньСанхүүгийн Үйлчилгээний Агентлаг (Тусгай зөвшөөрөл №.:-аас тусгай зөвшөөрөл авсан Японд үйл ажиллагаагаа явуулдаг компани юм. 1662), the Японы Санхүүгийн Ирээдүйн Холбоо (Тусгай зөвшөөрөл №.: 1574).

Оффисийн хаяг:
Ava Trade Japan K.K. ХХК
Хаяг: Minatoku Akasaka 2-18-1
Akasaka Hillside Building (4th Floor)
Tokyo
Japan

Өмнөд Африк

2016 оны байдлаар, AvaTrade нь “Ava Capital Markets Pty Ltd” ХХК нэртэйгээр Өмнөд Африкийн зах зээлд орж иржээ. Өмнөд Африкийн Санхүүгийн Салбарын Үйл Ажиллагааг Зохицуулах Газар (FSCA №. 45984)-ын журмаар үйл ажиллагаагаа явуулдаг.

Оффисийн хаяг:
№. 70 Грэйстон Драйв
2Ndnd давхар
Сандтон, Иоханесбург
Өмнөд Африк
2196

Ойрх Дорнод

ADGM-ийн Санхүүгийн Үйлчилгээ Зохицуулах Газар нь аливаа болзошгүй эрсдэл болон хүсээгүй үр дүнг удирдах замаар санхүүгийн үйлчилгээний орчны өсөлтийг дэмжиж, олон улсын санхүүгийн төвийн нэгдсэн байдлыг бүхэлд нь хангах зорилгоор байгуулагдсан.

Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн стандарт дээр суурилсан FSRA-ийн бодлого болон ADGM-ийн дүрэм, зохицуулалтуудыг дагаж мөрдөх нь санхүүгийн байгууллагуудыг итгэлтэйгээр үйл ажиллагаа явуулах, зах зээлд оролцогчдыг тэгш түвшний тоглолттой орчинд ажиллах болон хөрөнгө оруулагчдын эрх ашгийг хамгаалах боломжоор хангадаг.