Энэ нь зөвхөн таныг хаана байсан ба хаашаа явсан бүртгэлийг хөтлөх бус: унших, бичих шиг л чухал сургалтын хэрэгсэл юм. Бүртгэлээ хөтлөөд, сохроор арилжаа бүү хийгээрэй.