Арилжаачдын хувьд хэрхэн форекс валютын хосын, мөн түүнчлэн бараанууд болон хэрэгслүүдийн трендийн дагах олон сонголтууд байдаг, гэвч хамгийн найдвартай нь графикуудыг ажиглах явдал юм.

График ашигладаг арилжаачид техникийн арилжаачид гэж хаяглагдсан байдаг, тэд графикийн хэрэгслүүдийн болон үзүүлэлтүүдийн нарийвчлалыг илүүд үздэг. Зах зээл рүү хэзээ орох болоод гарахыг оргил чиг хандлага болон үнийн цэгүүдийг тодорхойлдог.

Хэдийгээр эдийн засгийн өсөлт, ажлын байрны нөхцөл байдал, улс төрийн аюул занал ба хүүгийн талаарх бодит мэдээллийг санал болгодог мэдээллийн эх сурвалжийг дагахыг илүүд үздэг үндсэн арилжаачид байдаг.

Демо дансан дээрээ графикийг ойлгох чадваруудаа дадлагажуулаарай эсвэл бодит арилжааны данс болгон ашиглаарай!

AvaTrade таныг Форекс болон CFD-г цахимаар арилжаалахад үнийн графикуудыг унших ба тэдний нарийвчлалыг урьдчилан таамаглахад тусална. Арилжаачны карьераа босгох тань бид таныг графикийг ойлгож болон уншиж сурахад хэдэн зөвлөмжүүдийг өгөх болно.

Нэгт, та график гэж юу болохыг өгөгдсөн мэдээллийг устгахаас өмнө мэдэх ёстой. Ерөнхийдөө, график гэдэг нь валютын ханшийн зураг ба, тэр нь санхүүгийн хэрэгслүүдийн дунд болж буй үйл явдлыг харуулан зурагдсан байдаг. Графикуудыг унших чадвар нь арилжаанд хамгийн чухал зүйл ба энэ нь зөвхөн таны өөрийн одоогийн арилжааны хянаж байх боломжийг олгодог боловч таны ирээдүйн арилжааны хөгжиж буй чиг хандлага мөрийг илрүүлэхэд тусалдаг.

Трендийг ойлгох нь

Та графикийг харж байхад өгөгдлийн бүлэглэлийн нэгэн ерөнхий чиглэлийг олоход хэн ч ерөнхий чиглэл нь хаашаа тэмүүлж байгааг ойлгоно. Зураг ба график болгон ялгаатай байдаг, ихэнх графикууд дээр трендийг олох нь их хялбар байдаг, гэвч зарим графикууд дээр олох нь маш төвөгтэй байх үе бий.

Тренд бол ерөнхийдөө өсөлт уналтаас бүрдэн хөдөлдөг. Жишээ нь Бухын тренд дээр та өсөлт ба уналт дээр амжилтыг олох гэдэг бол Баавгайн тренд дээр унал ба өсөлтийг хардаг.

Мурий, хавтгай болон хэвтээ гэсэн өөр трендүүд байдаг. Энэ нь эрэлт ба хангамжийн хүүчүүд нь тэнцүү байхад гарч ирдэг, ингэснээрээ үүнд өсөлт уналтаасаа илүүтэй тэгш шулуунууд нь их байдаг.

Тренд нь чиглэлээрээ, тренд үүсэж байгаа хугацаагаараа хуваагддаггүй. Урт, богино болон дунд хугацааны трендүүд цугтаа байж эсрэг чиглэлтэй ч байж болох юм. Тэд цаг хугацаан дээр суурилсан мөн трендийн чиг хандлагын нэгэн хэсэг учир ойлгоход нэлээн өөрсдийгөө тайлбарласан байдаг юм.

Арилжааны графикуудийн төрлүүд

График юуг харуулж байгаа тодорхой ба бүтэн ойлголт нь мөн түүнчлэн өгөгдөл нь арилжаанд нэн чухал билээ. Та цахим арилжааг эхлүүлэхэд арилжааны мөчлөгд гурван гол графикийн төрлүүд байдаг. Арилжаачны чадвараас хамааран график бологн өөрсдийн түвшины мэдээлэлтэй байдаг:

 • Шугаман график. Хамгийн үндсэн график бөгөөд анхан шатны арилжаачны анхны алхамд тааралдана. Энэ график тодорхой цаг хугацаанд хаагдаж буй үнийг илэрхийлнэ, бирж хаагдах үеийн үнэ нь мэдээллийг шинжиж байх явцад хамгийн чухал хэсэг гэж үзэгддэг. Гол мөн чанар нь график хэрхэн гарч ирж байгаа нь юм: тогтоосон хугацаанд бирж хаагдах цагийн үнийг холбох явдал юм. Харагдах хүйц арилжаачны заалт байдаггүй ба бирж нээгдэх үеийн үнэ өсөлт ба уналтгүй гэсэн үг юм.

  line chart

 • Баарын график.

  Шугаман график дээр байсан мэдээллийг илүү өргөтгөдөг баарын график нь хэд хэдэн гол мэдээллийг агуулдаг бөгөөд график дээрх өгөгдлийн цэг бүрт нэмэгдэн орсон байдаг. Босоо дараалалсан шугамуудаас бүтсэн энэ графикд шугам болгон мэдээллийг агуулдаг. Тэд бирж нээгдэх ба хаагдах цагуудын мөн арилжааны цагийн өсөлт ба уналтыг илэрхийлдэг. Хэвтээ богино шугамаар биржийн нээгдэх ба хаагдах цагийн үнийг харуулдаг.
  bar chart

 • Лаа хэлбэрт график.

  Шугаман болон баарын графиктай танилцсаны дараа та лаа хэлбэрт график луу шилжих боломжтой. Энэ нь баарын графиктай адил ойлгоход амар байна. Графикуудын босоо шугамууд нь арилжааны цагийн үнийн хязгаарыг харуулна, харин олон өнгийн “лаанууд” нь зах зээлийн өөрчлөлтүүдийг илэрхийлдэг.

 • Japanese candlesticks chart

Лаа хэлбэрт графикийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Тэртээх 17 зуунд, япончууд будаа арилжаалахдаа техникийн дүн шинжилгээ хийж эхэлсэн, 1900-аад онд АНУ-д гарч ирснээс арай өөр боловч, зарчмын хувьд адилхан.

Лаа хэлбэрт графикийг бүтээж унших сурахын тулд мэдээлэл нь өсөлтийн, уналтын, нээлтийн ба хаалтын үнэтэй байдаг гэдгийг мэдэх ёстой.

candlestick elements

“Хөндий” болон “өнгөтэй” хэсгүүд нь бие гэж нэрлэгддэг. Дээр доор байрлах “бие” болох хэсэг нь хамгийн өндөр болон бага хязгаарыг харуулдаг. Хэрэв шугамууд нь биеийн дээгүүр байрлавал энэ нь хамгийн өндөр болон бирж хаагдах үеийн үнийг харуулна, харин шугам доор байрлах үед хаагдах үеийн хамгийн бага үнийг харуулдаг.

Лааны өнгүүд нь брокероос шалтгаалан өөр өөр байдаг, тэдний ногоон эсвэл цэнхэр өнгө нь өсөлтийг, эсвэл улан нь үнийн уналтыг илэрхийлдэг, харин хөндий нь бирж хаагдах үеийнх нь нээгдэхээсээ өндөр байгааг харуулж арилжаачидйг худалдан авахад хүргэнэ. Өнгөтэй лаанууд нь бирж хаах үеийн үнэ нь нээгдэх үеэс бага болсноос зарах позицыг нээн.

Урт болон богино биеийн ялгаа нь арилжаачдын дунд зарах эсвэл авах даралт үзүүлдэг. Богино бие нь үнийн хөдөлгөөн бага байсныг харуулдаг ба ихэвчлэн нэгтгэлийн маягт гэж үзэгдэн дожи хэмээн нэрлэгддэг.

doji candles
Дожи нь лаа хэлбэрт графикийн чухал тал нь юм яагаад гэвэл тэд олон төрлийн маягтуудын мэдээллийг өгдөг. Энэ нь нээгдэх болон хаагдах үеийн үнийн ялгаа бараг л байхгүй үед гарч ирдэг. Дожи лаанууд нь арилжаачдад дараагийн мэдээллийг өгдөг: Урт цагаан болон ногоон лааны худалдан авах даралт багасаж эхэлнэ, эсвэл урт цэнхэр, хар лаа нь зарах даралтыг багасгадаг бөгөөд хэрэгцээ хангамжийг үүсгэдэг.

Графикийн дүн шинжилгээ

График дүн шинжилгээний хамгийн олонд танигдах болон найдвартай маягт нь “толгой” болон “хүзүүний” маягт байдаг.

Үүнийг эсрэг маягт гэж нэрлэдэг учир нь энэ нь үүсэхдээ эсрэг утгыг агуулдаг юм. “Толгой” болон “хүзүү” нь хоёр хуваагддаг:
head and shoulders pattern

 1. Толгой болон хүзүүний орой нь өсөж буй трендийг бий болгож мөн маягт бүрдсэн үед хөрөнгийн үнэ буурдаг.
 2. Толгой болон хүзүүний доод тал нь буух трендэд бий болдог бөгөөд хөрөнгийн үнэ ихсэн гэсэн дохио өгдөг.

Аль аль нь адилхан бүтэцтэй бөгөөд дөрвөн гол бүтэцтэй байдаг: хоёр мөр, толгой, хүзүү гэх зэрэг. Маягтууд хүзүү хугарах буюу дэмжих, эсэргүүцэх зэрэг нь мөн хоёр дахь мөр үүссэн байдаг. Толгой болон хүзүү нь график дээр өсөлт болон уналтаас бүрдэн гарч ирдэг. Арилжаачид арилжааны бүтцийг шинжих боломжийг олгодог маш олон тогтоцууд байдаг: давхарласан орой/ёроол, гурав дахин давхарласан, Пиноккио, бухын/баавгайн нэгдэл гэх мэт.

Таны графикт техникийн шинжилгээний хэрэгсэлүүдийг тусгах нь

Та график унших болон шалгахад асуудалгүй болж ирэхэд, та хэрхэн өөр хэрэгслүүдийг ашиглахыг сурна, жишээ нь за зээлийн хэлбэлзлийн техникийн дүн шинжилгээ болон үнэ цэнийн өөрчлөлтийн ч мөн адил. Энэхүү техникийн үзүүлэлтүүд нь Metatrader 4 and Metatrader 5 платформууд дээр байдаг ба таныг үнэн тод зах зээлийн мэдээгээр хангах болно. Энэ нь ихэвчлэн ‘хэт их зарагдсан’ буюу ‘хэт их худалдан авсан’ гэж хаяглагдсан зарим хувьцаа, эсвэл валютаар алдагддаг байх боломжтой юм.

Үнэндээ, график тань тусгагдсан техникийн үзүүлэлтүүд болох эзлэхүүн үзүүлэлтүүд, хөдөлгөөний дундаж заалтууд, MACD, трендийн шугамууд, Фибоначигийн түвшингүүд, оксиляторууд гэх зэрэг нь зах зээлийн шугианийг намдааж, илүү сайн дүр зургийг гарагадаг.

AvaTrade нь энэхүү гүнзгий судалж гаргасан удирдамжийг бичиж хэрхэн зарим нэгэн техникийн дүн шинжилгээнүүд мэргэжлийн арилжаачдаар хэрэглэгддэгийг танд ойлгуулах гэсэн тусалдаг. Хэрхэн сурснаа хэрэгжүүлэх вэ гэж бодож байвал бидний үнэгүй демо дансыг ашиглан үзээрэй, бидний техникийн дэвшилтэт арилжааны платформ дээр хэрэгслүүд болон графикуудыг оролдоо үзээрэй.

AvaTrade дээр өнөөдөр бүртгүүлэн өөрийн эрмэлзэж байгаа жишиг арилжаачин болоорой. Өөртөө итгэлтэйгээр арилжаалахын тулд их сурч өөрийгөө хөгжүүлээрэй.