Хөлс хүчээрээ олсон мөнгөөрөө тоглолт хийхийн өмнө өөрийн амжилт ба уналтыг хэрхэн хэмжихийг мэдэж байх нь хамгийн чухал: өөрийн хожиж чадахаас илүүг хэзээ ч эрсдэлд оруулж болохгүй бөгөөд таны тооцоолж буй ашиг ба алдагдлын хооронд логик харьцаа байгаа эсэхийг бодож үзээрэй.