Дундад Зууны Италийн нэгэн математикч эмгэн хумсны бүрхүүл дээрх хээг олж хараад, үүнээс улбаалан санхүүгийн түүхэнд алдраа мандуулсан тухай түүх юм.