MetaTrader4 (МТ4) үзүүлэлтүүд нь арилжаачидад өөрсдийн сонирхож буй санхүүгийн хөрөнгийн үнийн үр ашигтай техникийн дүн шинжилгээ хийхэд туслах математикийн хэрэгсэл юм.

Техникийн шинжилгээний үндэс суурь нь бол түүх өөрийгөө давтах хандлагатай байдагт юм. Иймд техникийн шинжээчид өнгөрсөн үнийн түүх нь ирээдүйн болзошгүй үнийн өөрчлөлтийн найдвартай дохиог өгч чадна гэж үздэг.

Үзүүлэлтүүд нь арилжаачдад зонхилох үнийн өөрчлөлтийг ойлгоход тусалдаг ба эцэст нь, зах зээл дээр арилжаалахад хамгийн сайн үнийн орох, гарах цэгүүдийг тодорхойлж өгдөг.

Үүнд хоёр өргөн хүрээний шалгуур үзүүлэлтүүд байдаг: хөтлөгч ба хоцрогч индикаторууд юм. Төлөвлөгөөт үнийн хөдөлгөөн эхлэхийн өмнө арилжаачдад дохио өгдөг нь хөтлөгч индикатор юм; харин үнийн хөдөлгөөн аль хэдийн эхэлсний дараа дохио өгдөг нь бол хоцрогч индикатор юм, тэрээр үр дүнтэй баталгаажуулах арга хэрэгсэл болж ажилладаг.

МТ4 платформ нь олон тооны төсөөлшгүй үзүүлэлттэй байдаг, гэхдээ тэдгээр нь арилжаачдад үнийн элементийн дагуу ангилахад тусалдаг.

Тренд индикаторууд

Нэрнээс нь харвал, тренд үзүүлэлтүүд нь хандлагатай байгаа зах зээл дээрх боломжийг тодорхойлж, арилжаачдад давуу талыг олж туслах зорилготой юм. Тренд үзүүлэлтүүдийг ашигладаг арилжаачид зах зээл дээр давамгайлсан чиг хандлагыг бий болгох хүсэлтэй байдаг. Түүнчлэн чиг хандлагыг нэмэгдүүлж үнийн цэгүүд болон зах зээл рүү орох ба гарах оновчтой гарцыг бий болгохыг хүснэ. Гол санаа нь үргэлж хүчтэй чиг хандлагатай хамт арилжаагаа явуулахад байгаа юм.

Тренд үзүүлэлтүүд маш түгээмэл бөгөөд, жишээ нь, ханшийн хөдөлгөөний дунджийг болон параболик SAR үзүүлэлтүүд зэргийг оруулдаг. Хөдөлгөөний дундаж шилжих налуу нь зонхилж буй чиг хандлагыг тодорхойлоход тусалдаг-дээш налуу нь өсөлтийг илэрхийлнэ, мөн эсрэгээрээ байна.

Хөдөлгөөний дундаж огтлолцох үед тренд ухарсныг батална. Жишээ нь, өсөх трендэд, трендийн төгсгөл ба болзошгүй ухралт дохиог хурдан хөдөлж буй дундаж нь удаан бурж буй трендийг огтлолцож байгааг илтгэх болно.

Осциляторууд

Форексд, бусад зах зээлтэй нэгэн адил, үнэ нь эрэлт, нийлүүлэлтийн хүчээр тодорхойлно. Осцилляторууд нь эдгээр хүчин зүйлс холбоог хянах үзүүлэлт юм. Ийм учраас тэд агшин хугацааны үзүүлэлт гэж нэрлэдэг.

Осцилляторууд тоо хэмжээ давсан зах зээл дээрх нөхцөл байдлыг хэмждэг. Зах зээл даван зарагдсан бол арилжаачид худалдан авах захиалга байрлуулах боломжийг хайдаг; харин, худалдан авалт давсан зах зээл дээр, арилжаачид борлуулах захиалга байрлуулах боломжийг хайдаг.

Осцилляторуудын жишээ бол RSI ба стохастик юм. Зах зээл даван борлуулагдсан үед RSI ихэвчлэн 30 ба түүнээс доош уншилттай байдаг ба зах зээл даван худалдаалагдсан үед 70 ба түүнээс дээш уншилттай байдаг.

Хэлбэлзлийн үзүүлэлтүүд

Хэлбэлзэл нь зах зээл дээрх үнийн хөдөлгөөний давтамж, дуусгах явцын хэлнэ. Хэлбэлзэл бол арилжаачидад хөрөнгө оруулалтын хэмжээ, түүнчлэн арилжаа хийх зах зээлийг сонгоход тусалдаг чухал үнийн элемент юм.

Тэдгээр нь эрсдэлтэй хирнээ ашигтай байдаг ч, мөн арилжаачид ихэвчлэн бага хэмжээний барьцаатайгаар арилжаалдаг.

Бага хэлбэлзэлтэй зах зээл бага үнийн үйл ажиллагаатай цогцдог бол, заримдаа арилжаачид их хөрөнгө оруулалтын дүнгээр тэднийг арилжаалж болно.

Хэлбэлзлийн үзүүлэлтүүд нь арилжаачидад хүссэн зах зээлд нь голлох хэлбэлзлийг бий болгоход тусалдаг.

Bollinger Bands ба дундаж үнэн хүрээ бол хэлбэлзлийн үзүүлэлтүүдийн жишээнүүд юм. Bollinger Bands бол суваг мэт үзүүлэлт ба түүний хэсгүүд нь зах зээл дээрх хэлбэлзэл их байх үед өөрчлөгдөж, хэлбэлзэл бага үед шилждэг юм.

Эзлэхүүн Үзүүлэлт

Эзлэхүүн үзүүлэлт зах зээл дээр тодорхой үнийн хөдөлгөөний ард арилжааны хэмжээг бий болгон арилжаачдад тусалдаг. Ийм арга замаар, арилжаачид үнийн хөдөлгөөн нь итгэл үнэмшил дээр тулгуурласан эсэхийг тодорхойлж болно.

Эзлэхүүн үзүүлэлт нь зах зээл дээрх чиг хандлага, ухралтыг арилжаачдад бий болгоход тусалдаг. Нэмж хэлэхэд, тэр нь арилжаачдад арилжааны худал ‘дохиоллыг’, эсвэл хуурамч үнийн хөдөлгөөнийг тойрч гарахад тусална.

Эзлэхүүний үзүүлэлтийн жишээнд Money Flow Index болон эзлэхүүн орно. MFI ихэвчлэн ашигладаг арилжаачид ихэвчлэн 50 гол үзэгдэл болгодог. 50 дээш байвал худалдан авалт ихсэж байна гэсэн үг бол 50 доорх нь борлуулалтын даралтыг илэрхийлнэ.

Зах Зээлийн Мөчлөг Үзүүлэлт

Илүү дэвшилтэт арилжаачдын дунд нийтлэг, зах зээлийн мөчлөг шалгуур үзүүлэлтүүд үр дүнтэй ebb болон үнийн өөрчлөлтийн урсгалыг хянах гэж оролддог.

Бусад үзүүлэлтүүдийн нэгэн адил математикийн төрлийнх ч гэсэн бусад үзүүлэлтээс ялгаатай нь цаг хугацааны асуудлыг тусгадаг.

Тэд зах зээлийн өсөлт, уналтын мөчлөгийг хянах, хэзээ хаана активын үнэ өсөх магадлалтайг арилжаачдад урьдчилан мэдүүлдэг.

Зах зээлийн циклийн үзүүлэлтүүдэд Эллиотын долгион болон Фибоначчигийн цагийн бүсүүд ордог.

Билл Уильямсын Үзүүлэлт

Билл Виллямс нь 20-р зууны үед домогт барааны худалдаачин байсан бөгөөд хожим нь техникийн дүн шинжилгээ, сэтгэл зүй, эмх замбараагүй байдал онол гэх мэт худалдааны сэдвээр алдартай зохиолч, сургагч болсон.

Тэр тренд, агшин ба эзлэхүүн зэрэг дүн шинжилгээ хийдэг үнийн элементүүдийг үзүүлэлтүүдийг боловсруулсан аж. Түүний үзүүлэлтүүд нь их алдартай учраас МТ4 үүнд зориулж нэмэлт таб хийсэн байдаг.

Билл Уильямсын үзүүлэлтүүдэд ордог нь: Alligator, Accelerator Oscillator, Awesome Oscillator, Fractals, Gator Oscillator болон Market Facilitation Index юм. Эдгээр Билл Уильямсын үзүүлэлтүүд нь тэд зөвхөн өөрсдөө ашиглаж болох маш цогц юм.

Та МТ4 үзүүлэлтүүдийг ашиглах ёстой юу?

Энгийн хариулт нь ТИЙМ юм. Гэхдээ энэ нь бүхэлдээ танаас хамаарна. Гэсэн хэдий ч, техникийн шинжилгээ нь таны арилжааны хэв маягаас үл хааамаран, таны арилжааны активуудыг нэмж дэлгэрүүлж өгнө.

Та МТ4 үзүүлэлтүүдийг техникийн дүн шинжилгээнд яагаад ашиглах хэрэгтэй вэ:

Чиг хандлагыг тодорхойлно-техникийн шинжилгээ нь зах зээл дээр арилжаа хийхэд тань тусалдаг. Энэ нь таныг трендтэй зах зээл дээр трендийн стратегийг хэрэглэх тань тусалдаг, мөн тоглох зах зээлийн хүрээг тэлж өгнө.

Цагийн арилжаа-оновчтой үнийн цэгүүдтэй үед нь зах зээл руу орж, гарах боломж. Ийм арга замаар, та зах зээл дээр хөгжиж буй боломжуудыг бүрэн ашиглах боломжтой.

Урт, эсвэл богиноор явах нь- техникийн шинжилгээ нь өсөж, унаж байгаа аль аль зах зээл дээр ижил байдлаар хийгддэг.

Богино хугацааны боломж — техникийн дүн шинжилгээ нь зах зээл дээрх хамгийн богино хугацааны боломжуудыг тодорхойлоход хамгийн тохиромжтой юм.

МТ4 арилжаачдад зах зээл дээр үр ашигтай техникийн дүн шинжилгээ хийхэд нь туслах математикийн үзүүлэлтүүдийг иж бүрэн жагсаалтыг багтаадаг. Тэднийг туршиж үзмээр байна уу?

Их энгийнээр MT4 платформыг татан авч, практик хийхийн тулд бүртгүүлж ороорой. Та янз бүрийн үзүүлэлт, шалгуур үзүүлэлтүүдийн хослолууд, түүнчлэн эрсдэлгүй демо дансанд техникийн стратегийг турших боломжтой.

МТ4 татаж аваад яаг өнөөдрөөс арилжаалж эхлээрэй!