Энэ нь бидэнд тухайн хөрөнгийг хэт их хэмжээгээр худалдан авсан эсвэл хэт их хэмжээгээр зарагдсан эсэх талаар хэлж өгдөг – бөгөөд энэ нь амжилттай арилжаа хийхийг хүссэн хүн бүрт маш чухал мэдээлэл билээ.