Яагаад техникийн шинжилгээ амжилттай байдаг вэ? Зах зээл бол бие хүний бий болгосон зүйл бөгөөд – түүний өөрийн айдас ба түгшүүртэй холбоотой учраас уу эсвэл статистикч болон математикчдийн нөр их хүчин чармайлтаар бий болсон текникийн загвар учраас уу?