Энэхүү энгийн лаан дүрслэл нь бидэнд хэр зэрэг үйлдэл ямар чиглэлд хийгдсэн болон чиг хандлага өөрчлөгдөж буй эсэх талаар хэлж өгдөг – бүгдийг нь хос-голтой лаагаар.