Зэвсгийн эрдмийн талаарх комикс цувралд таарах нэртэй, лаан дүрслэлийн цогц загвар нь маш их мэдээлэл агуулдаг бөгөөд энэ бүхнийг зөвхөн 2-хэмжээст үзүүлэлт дээр оршдог гэж төсөөлөхөд хэцүү.