Энгийн дэмжлэг болон эсэргүүцлээс эхлээд хамгийн ярвигтай нөхцөл байдал хүртэл та нэгэнт трендийг олж харсан бол, үүнийг дагах эсвэл урвуу өөрчлөгдөхийг нь хүлээх л үлдлээ гэсэн үг юм.