Өргөн хэрэглээний бараанууд нь хатуу, зөөлөн, хөдөө аж ахуйн, металын эсвэл эрчим хүчний, амтлаг эсвэл исгэлэн, хүнд эсвэл хөнгөн байж болно. Тэдгээрийн төрөл зүйл болон ангилал олон байдаг тул үнэ тогтоох нь ярвигтай гэдэг нь ойлгомжтой.