Зүгээр нэг тооцоолохоос илүү хувьцааны индексүүдийг хэрхэн хэмждэгийг ойлгож авах нь тухайн улс орон үйлдвэрлэлийн салбараа хэрхэн авч явдагийг харуулах чухал үзүүлэлт болно.