Энэхүү дээд зэргийн шатамхай өргөн хэрэглээний барааг тойрсон төрийн бодлого нь тосыг спикуляц хийхэд тохиромжтой анхаарал татсан хөрөнгө болгодог нэг онцлог нь юм. Өрөөгөө олон зуун баррел тосоор дүүргэх шаардлагагүй – зүгээр л үүнийг CFD ашиглан арилжаал.