Санхүүгийн зах зээл гэж юу болох болон түүний жижиглэн арилжаа эрхлэгчдэд санал болгож буй боломжууд гэж юу вэ? Дэлгэрэнгүй мэдэхийн тулд дарна уу.