Өөрийн ашиг ба алдагдлыг ганцхан ширхэг пип-д даатгах нь заримдаа хэтэрхий эсэргүүцэх аргагүй байдаг. Зөвхөн Нэгдсэн Вант Улсын хэрэглэгчдэд зориулагдсан.