Өдөрт 5 их наяд ам.долларын эргэлттэй бөгөөд дэлхий даяарх хил дамнасан болон банк-хоорондын гүйлгээг төлөөлдөг. Энэ нь танд юу өгч болохыг харах цаг ирлээ!