Стандарт форекс гэрээний хэмжээ, бидний позицын хэмжээгээ хэрхэн тодорхойлдог зэрэг нь ухаалаг хөрөнгө оруулалт ба сохроор тааварлахын хоорондох ялгааг харуулдаг.